6. Nedeľa od 13.2. do 19.2. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok
13.2.
Utorok
14.2.
Streda
15.2.
Štvrtok
16.2.
Piatok
17.2.
Sobota
18.2.
Nedeľa
19.2.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
chvály
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 7.

Rodinná sv. omša s obnovou manž. sľubov, bude v stredu v našom kostole Sv. Rodiny. Po svätej omši budú chvály, ktoré budú viesť Lamači.

V nedeľu je detská sv. omša. Taktiež v nedeľu je stretnutie birmovancov a ich rodičov o 16.30 hod. Birmovka bude 13. mája o 10.00 hod.

V našich životoch máme pekné obdobia, keď všetko ide dobre, sme plní energie, naše vzťahy fungujú a napĺňajú nás láskou. Môžu však prísť aj ťažké a bolestivé obdobia, keď strácame pôdu pod nohami a prichádzame o všetky istoty. Pozývame ľudí zranených osamelosťou nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii alebo ľudí poznačených rozpadom manželstva na stretnutie v nedeľu 19. februára 2023 o 14:00 hod. do Centra pre rodinu Trenčín na Farskej 12.

V dňoch 13.2 – 19.2.2023 prebehne na Slovensku už po deviatykrát kampaň Národný týždeň manželstva. Heslom tohto ročníka je: Odkaz… Aj v meste Trenčín je pre manželské páry pripravených množstvo akcií a aktivít, napr. Rodinná sv. omša s obnovou sľubov. Manželský kvíz, Hodina spoločenského tanca, či Služba postráženia dieťaťa. Kompletnú ponuku nájdete na na FB stránke a webovej stránke ntm.sk alebo Centra pre rodinu Trenčín.

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

Úmysly svätých omší : od 13.2 do 19.2. 2023

13.2. pondelok

10.00 + Tatiana/ 18.30 + Ján, M8ria, Helena

14.2. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre Mariána a Gabiku/ 18.30 + Anna, Mikuláš

15.2.  streda

6.30 Poďakovanie za 90 r. života a p o BP/ 18.30 + pohrebná Richard Opatovský

16.2. štvrtok

6.30 Prosba o odprosenie za urážku a previnenia/ 18.30 + z r. Konečná, Chrenková, Doktorová

17.2. piatok

6.30 + Emil a vnuk Marek/ 18.30 + Ladislav, Veronika, Ondrej, František

18.2. sobota

7.30 + Ľudovít, Emília a deti/ 18.30 + Bibiána a Vladimír

19.2. nedeľa

7.00 + Ján, Margita, Ján/ 8.30 + Jozef a r z oboch strán/ 10.30 za farnosť

18.30 Poďakovanie za 80 rokov života Márie a p o BP

Informačný servis nitrianskej diecézy