• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy: 5. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

5. Veľkonočná nedeľa (3.5.- 9.5.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 6. Veľkonočná Nedeľa 

Sväté omše :

    Pondelok   3.5. Utorok   4.5. Streda   5.5. Štvrtok   6.5. Piatok   7.5.  Sobota   8.5. Nedeľa   9.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18. 30 BM
6.30
18.30
Ruženec KP Mladež.
6.30
Pobožnosť K BSJ
18.30
Pobožnosť K BSJ
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
17.00 birmovanci 18.30

Zbierka na seminár činila 1280 Euro. PBZ.

Dnes je pohreb vdp. Pavla Gavendu, ktorý žil v našej farnosti na dôchodku. Odpočinutie večné Daj mu Pane.

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme hodinu pred večernými a pol hodinu pred rannými omšami, potiaľ, pokiaľ budú ľudia.

Účasť na svätých omšiach: 15m2 1 osoba. V našom kostole je to 78 až 80 ľudí. (Neplatí pre deti do 10 rokov). Podmienka vstupu: respirátor, dezinfekcia rúk, 2 m odstupy.  Tí, ktorí majú úmysel svätej omše nech deň predtým nahlásia počet. Pred prístavbou kostola sú vyložené stoličky na nedeľné sv. omše, tie si môžete zobrať.

Dnes bude stretnutie RB o 14.30 hod.  v kostole. Od 15.00 hod bude prvo-nedeľná poklona Najsvätejšej Sviatosti do 17.00 hod.

Upratovanie kostola : skupina č. 3. Chcem Vás požiadať o pravidelné upratovanie a aby sa prihlásili mladší do skupín, kde sú starší ľudia. Vzadu pri novinách bude papier, ak by sa chcel niekto prihlásiť na upratovanie, nech napíše meno, priezvisko a kontakt….

Birmovka v našej farnosti bude 19.6. 2021.  Každú nedeľu o 17. 00 hod. je svätá omša určená iba pre birmovancov. Prvé sväté prijímanie bude tento rok 27. júna v nedeľu na svätých omšiach 8.30 a 10.30 hod. Stretnutie rodičov bude 9.5. 2021 o 15.00 hod v kostole na Juhu.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Úmysly sv. omší :

3.5. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre Petra 18.30 + deti

4.5. Utorok

6.30 + Zuzana 18.30 + Mária, Štefan a ich rodičia

5.5.  Streda

6.30 + Anna 18.30 + pohrebná Jaroslav Mesaroš

6.5. Štvrtok

6.30 + Mária, Ondrej, Milan 18.30 Poďakovanie za 70 r. života Otílie a p. o BP

7.5. Piatok

6.30 Oľga, Jozef, Mária, Ján 18.30 + Magdaléna, Ján

8.5. Sobota

7.30 + Ján, Ľubomír, Bernardína 18.30 Poďakovanie za 70 r. ž. Milana a p o BP

9.5. Nedeľa

7.00 + Margita 8.30 za farnosť 10.30 + Katarína, Margita, Ladislav, Anna, Karol

17.00 na úmysel 18.30 + Katarína, Jozef, Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy