• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 5. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

5.   Veľkonočná Nedeľa od 8.5. do 14.5. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 6. Veľkonočná nedeľa

Pondelok
8.5.
Utorok
9.5.
Streda
10.5.
Štvrtok
11.5.
Piatok
12.5.
Sobota
13.5.
Nedeľa
14.5.
Farský
kostol
10.00
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
10.00
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
večeradlo adorácia
za

uzdravenie
KBM adorácia
birm.
15.30-
16.30
spoveď
16.00
spoveď
detí

Májové pobožnosti budú pred večernými omšami o 18.20 a bude sa ich modliť kňaz alebo diakon.  

Upratovanie kostola skupina č. 5. Pomôcť upratovať môžu aj rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovancov.

V sobotu je ranná sv. omša už o 6.30 hod, aby sme stihli po svätej omši večeradlo s PM, lebo je o 10.00 birmovka.  Je 13 mája výročie zjavenia vo Fatime.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.5.2023 v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:30. Program bude zahŕňať svätú omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže a veľa iného.“

Dávame do pozornosti Farskú púť do Svätej zeme v máji 2024. Termín je od 22. 5. do 29.5. 2024.

Birmovka bude 13. mája o 10.00 hod.

Program :

Štvrtok 11.máj :

o 18.30 sv. omša + adorácia pre všetkých birmovancov + nácvik birmovky

Piatok 12. máj : 

od 15.30 do 16.30 spoveď + nácvik ( rodičia, birmovanci a všetci)

Sobota 13. máj :

o 10.00 sv. omša s birmovaním  

o 16.00 spoveď pre deti prvoprijímajúce + nácvik + modlitba sv. ruženca

Nedeľa 14.5. :     

o 10.30 Sv. prijímanie.

Úmysly svätých omší : od 8.5. do 14.5. 2023

Pondelok 8.5.

10.00 + Anna Murariková / 18.30 Za požehnanie farnosti

Utorok 9.5.

6.30 + Viera, Jozef Černý/ 18.30 + Imrich, Mária Glos

Streda 10.5.

6.30 + Stanislav a r z oboch strán/ 18.30 + pohrebná Terézia Chmelová

Štvrtok 11.5.

6.30 + Emil a Anna a + z rodiny/ 18.30 + Jozef, Mária

Piatok 12.5.

6.30 + Mária Marušová/ 18.30 + Jozef, Kvetka

Sobota 13.5.

6.30 + Jozef, Júlia Svetlíkoví/ 10.00 za birmovancov / 18.30 + Ondrej, Helena, Stanislav, Alžbeta a ost. + z r

Nedeľa 14.5.

7.00 za farnosť/ 8.30 + Roman

10.30 + dcéra, rodičia, brat a st. r z oboch strán/ 18.30 + rodičov Švarcových

Informačný servis nitrianskej diecézy