• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 5. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

5. Veľkonočná nedeľa (16.5. – 22. 5.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : sv. Jána Nepomuckého, kňaza

Nedeľa : 6. veľkonočná nedeľa

  Pondelok  16.5. Utorok
17.5
Streda
18.5.
Štvrtok 19.5. Piatok 20.5.  Sobota 21.5. Nedeľa
 22.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30 18.30 BM 6.30 18.30 6.30 18.30 7.30 18.30 7.00
8.30
10.30 Detská 18.30

Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás na sväté omše aj v týždni. Máme sa začo modliť, prosiť , ďakovať. Svätá omša je úžasným darom, ktorým sa nám Boh skláňa. Mariánska pobožnosť bude bývať pred svätou omšou  asi 7  minút a bude ju viesť kňaz.  (pobožnosť pozostáva z litánií k PM a modlitby a ukončí sa hymnom Raduj sa nebies kráľovná)

Upratovanie kostola skupina č. 4. Prosím skupiny, aby si plnili svoje povinnosti, svoje záväzky ktoré ste dali Pánovi.

Po detskej sv. omši dňa 22.5. 2022 bude krátke organizačné stretnutie rodičov prvoprijímjúcich detí. Prosím prineste aj 23 Euro na výdavky spojené s 1. sv. prijímaním.

Úmysly svätých omší : od  16.5. do 22.5. 2022

16.5. pondelok

10.00 + z rodiny/ 18.30 + Jozef, Anna

17.5. utorok

6.30 + Miroslav, Helena, Ján, Pavol, Helena/ 18.30 za uzdravenie manželstva a vzťahov

18.5. streda

6.30 Za zdravie a BP pre Miriam s rodinou/ 18.30 + pohrebná Jozef, Mária Kovačikoví

19.5. štvrtok

6.30 + Mikuláš, Romana/ 18.30 + Bernard, Anna, Ján, František, Rudolf

20.5. piatok

6.30 + Jozef, Anton, Júlia, Emília/ 18.30 + rodičia, súrodenci a manžel

21.5. sobota

7.30 + Vilma, Ján, Igor/ 18.30 + deti Martin, Janko, Katka

22.5. nedeľa

7.00 + Ján, Mária/ 8.30 Poďakovanie za 20 r. manž. Eriky a Miroslava/ 10.30 + Ľudmila, Štefan, dcéra Jarmila a r z oboch strán / 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy