5.Pôstna Nedeľa (22.3.-28.3.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok  : Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa : Kvetná nedeľa

Sväté omše : VŠETKO JE prenášané ONLINE NA FACEBOOKU a You tube

    Pondelok   22.3. Utorok    23.3. Streda   24.3. Štvrtok  
25.3.
Piatok
26.3.
 Sobota   27.3. Nedeľa   28.3.
Farský kostol 18.30 Online 18.30
online adorácia
18. 30
online
BM
18.30 online Mládežnícka
chvály
Krížová cesta 18.30
online
18.30
online
7.00 10.30
online

Dnes je mimoriadna zbierka pre prenasledovaných kresťanov. V kostole je pripravená pokladnička, kde môžete dať príspevok.

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 15. 00 do 16.00 hod. Taktiež v predsieni kostola si môžete zakúpiť KN a inú kresťanskú tlač. Kostol v tomto týždni je otvorený od 9.00 hod do 12.00 hod a od 15.00 do 17.30 hod. V tomto čase sme k dispozícii pre individuálny rozhovor a sv. prijímanie (okrem soboty). Viď oznamy : internet.

Všetky sväté omšu sú naživo prenášané cez Facebook a You Tube. V nedeľu sú sv. omše:

o 7.00 hod (tichá) a o 10.30 hod.(organ) O 18.00 hod. sa začne online modlitba svätého ruženca a 18.30 hod. sv. omša a po sv. omši pobožnosti. V piatok začíname pobožnosťou krížovej cesty a hneď svätá omša bez kázne, po evanjeliu chvíľka ticha.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. Počas úradných hodín si môžete zavolať  na FU a dať si zapísať svätú omšu alebo vybaviť rôzne formality. 

Zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 02 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03 hodinu letného času.

Ďakujem všetkým ktorí prispievate na chod farnosti aj za príspevky na maľovanie kostola. Všetkých dobrodincov nech požehná Pán.

Informačný servis nitrianskej diecézy