Liturgický kalendár : od 4.4. do 10.4. 2022

Nedeľa : Palmová (Kvetná) nedeľa

Pondelok
 4.4.
Utorok
5.4.
Streda
6.4.
Štvrtok
7.4.
Piatok
 8.4.
Sobota
9.4.
Nedeľa
 10.4.
Farský kostol 10.00
18.30
Večeradlo
6.30
18.30
Adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
Mladí
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

Dnes je  stretnutie RB farnosti o 14.30 v kostole. Sviatosť vystavená až do 17.45 hod.

V piatok už adorácia nebude, nakoľko spovedáme. Spoločná svätá spoveď pre veľkonočnými sviatkami v našej farnosti bude na budúcu  nedeľu 10.4.  (Kvetná ) od 15.00 do 18.00 hod. Kto by sa chcel dobre pripraviť na svätú spoveď, o 14.30 bude kajúca pobožnosť (spytovanie svedomia, ktoré vedie kňaz.)  Ešte bude možnosť aj v utorok 12.4.  od 17.00 do 18.30 hod.  

Upratovanie kostola skupina č. 6

Úmysly svätých omší :

4.4. pondelok

10.00 Za zdravie a uzdravenie Ľubici a Branislava/  18.30 + st. r. Pavol, Jozefína, Ernest

5.4. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre ťažko chorých súrodencov/ 18.30 + z r. Trunkovej, Žuchovej, Rolníkovej

6.4. streda

6.30 + Štefan, Elena, Miroslav / 18.30 + pohrebná František Kaduk

7.4. štvrtok

6.30 + Jozef, Štefánia a + z r. / 18.30 + Michal, Valéria a deti

8.4. piatok

6.30 + Anna, Pavol a + súrodenci z oboch strán/ 18.30 + František, Mária a Štefan

9.4. sobota

7.30 + Miloš, Tatiana, Milan / 18.30 + Irena

10.4. nedeľa

7.00 + Vít, Bernardína Čížoví a + z oboch strán/ 8.30 za farnosť/ 10.30 + Ladislav, Mária/ 18.30 + Anna, Viliam

Informačný servis nitrianskej diecézy