• Pôstna Nedeľa od 27.3. do 2.4.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : Palmová /kvetná / nedeľa, detská sv. omša

Pondelok
27.3.
Utorok
28.3.
Streda
29.3.
Štvrtok
30.3.

Piatok
31.3.
Sobota
1.4.
Nedeľa
2.4.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30
6.30
18.30

KC
7.30
Fatima
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
17.00-17.45
poklona
15.00-18.00
spoveď

Dnes je  zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov a vojnovým utečencom.

Každý piatok bude od 17.00 do začiatku KC vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Pri nej sa bude kňaz modliť bolestný svätý ruženec. Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod. 

V nedeľu stretnutie Ružencového bratstva nebude.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 6. Prosím Vás, ak niekto z danej skupiny nemôže prísť upratovať kostol nech si nájde náhradu z inej skupiny, aby sa nestalo, že prídu upratovať traja alebo štyria z desiatich. 

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti na Kvetnú nedeľu 2.4. od 15.00 do 18.00 hod.  Prosím Vás, aby sme na tento termín prišli. Dospovedáme  v utorok a stredu od 18.00 do 19.00 hod.

Centrum pre rodinu pozýva deti na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia pred Kvetnou nedeľou v sobotu 1.4.2023 o 18:00. Chlapci si na nich budú môcť upliesť veľkonočný korbáč z vŕbového prútia. Pre dievčatá pripravilo Centru pre rodinu tvorivé dielne na Kvetnú nedeľu 2.4.2023 o 15:30 hod., na ktorý sa budú zdobiť veľkonočné kraslice.

„Centrum pre rodinu oznamuje zmenu konania stretnutia svojpomocnej skupiny Príď zažiť prijatie (pre osamelých, rozvedených, osoby v ťažkej životnej situácii). Stretnutie sa bude konať v nedeľu o 18:00 v Centre pre rodinu.“

Úmysly svätých omší : od 27.3.  do 2.4. 2023

27.3. pondelok

10.00 +Ondrej, Veronika , Alojz, Matilda/ 18.30 + Ladislav, Ondrej, Veronika, František, Paulína

28.3. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre súrodencov/ 18.30 + Peter

29.3. streda

6.30 Poďakovanie za 40 r. ž. Márii a Petra a p o BP/ 18.30 + pohrebná Rudolf Vláčil

30.3. Štvrtok

6.30 za požehnanie dcéry a rodiny/ 18.30 + Mária, Štefan

31.3. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Ivety a Vladimíra/ 18.30 Za dar viery pre manžela a krstné deti

Sobota 1.4.

7.30 Za RB Juh/ 18.30 + Z r. Hoštákovej, Durasovej, Kadakovej, Balajovej

Nedeľa 2.4.

7.00 + Jozef a rodičia/ 8.30 + Margita, Janka, Mária, Peter a rodičia

10.30+ Pavol/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy