• 5. Nedeľa C  (7.2.- 13.2.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Sv. Scholastiky, panny

Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. /pomazanie chorých/

Nedeľa : 6. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok
 7.2.
Utorok 
8.2.
Streda
9.2.
Štvrtok 10.2. Piatok  11.2.  Sobota 12.2. Nedeľa
13.2.
Farský kostol 10.00
18.30
Večeradlo online
6.30
18.30
Adorácia online
6.30 18.30
KBM online
6.30
18.30
Mladí online
6.30
18.30 online
7.30
18.30 online
7.00
online
8.30
10.30
online
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 17.30 Po
online
sv.omši
11.15

Dnes popoludní je prvá nedeľa.  Sviatosť Oltárna na poklonu bude vyložená od 15.00 hod do 17.45 hod. Stretnutie RB nebude. O 15.00 hod. sa začnú ženy modliť svätý ruženec a potom už do konca bude adorácia tichá.

V utorok bude adorácia : Za synodálnu Cirkev.

V piatok, keďže je sviatok Preblahoslavenej PM Lurdskej pri rannej a večernej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých pri dodržovaní všetkých pandemických opatrení. Sviatosť môže prijať každý nad 60 rokov života, alebo človek ktorý je chorý, alebo ide na nejakú vážnu operáciu. Podmienkou je byť v stave posväcujúcej milosti.

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest.

Upratovanie kostola skupina č. 5.

Prvé sv. prijímanie plánujeme na nedeľu 5. júna 2022.

Úmysly svätých omší :

7.2. pondelok

10.00 + Margita, Štefan / 18.30 + syn Adrián

8.2. utorok

6.30 + Jozef, Katarína, Milan/ 18.30 poďakovanie za 33 rokov manž. Eriky a Pavla

9.2. streda

6.30 za zdravie a BP pre rodinu krstných detí a brata/ 18.30 + pohrebná Miroslav Kadlec

10.2. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre Petra a Margitu/ 18.30 + Peter, Katarína, Jozef

11.2. piatok

6.30 + Magdaléna, Michal/ 18.30 + Peter, Helga, Jozef

12.2. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre rodinu Pavla/ 18.30 + sestra Oľga

13.2. nedeľa

7.00 + Anna, Mikuláš/ 8.30 za farnosť/ 10.30 + Gabriel 1. výročie/ 18.30 + Margita, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy