5. Nedeľa od 6.2. do 12.2.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov

Piatok : Sv. Školastiky, panny

Sobota : Panny Márie Lurdskej

Nedeľa : 6. nedeľa A,

Pondelok
6.2.
Utorok
7.2.
Streda
8.2.
Štvrtok
9.2.
Piatok
10.2.
Sobota
11.2.
Nedeľa
12.2.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
9.30
18.30
RKP
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 6.

Inštrukcie k 1. sv. prijímaniu sú pripravené vzadu.

Vo štvrtok je v našej farnosti kňazská rekolekcia. Adorácia začne o 9.00 a 9.30 hod. svätá omša.

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

„Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“

V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie pútnikov do Medžugoria. Je potrebné priniesť zálohu 100 Euro.

Úmysly svätých omší : od 6.2 do 12..2. 2023

6.2. pondelok

10.00 + Anna, František, Anna, J8n  / 18.30 + Peter

7.2. utorok

6.30 + Anna, Ondrej, Viliam, Izidor  / 18.30 + Marta, Milan, Marta

8.2..streda

6.30 + Oľga, Jozef, Viliam  / 18.30 + Adrián

9.2. štvrtok

6.30 Poďakovanie za 80r. života a p o BP  / 18.30 na úmysel ordinára

10.2. piatok

6.30 + vdp. Peter Blahovec  / 18.30 + Jozef

11.2. sobota

7.30 + Dušan, Ľudmila, Rudolf, Stanislav   / 18.30 + Eva, Marián, Augustín, Mária

12.2. nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre rodinu  / 8.30 za farnosť   / 10.30 + Mária, Ján, Miroslav

18.30 + Alfréd, Žofia a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy