• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 4. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok : Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi a patrónky Európy.

Sobota : Sv. Jozefa, robotníka

Nedeľa : 5. Veľkonočná Nedeľa 

Sväté omše :

    Pondelok   26.4. Utorok   27.4. Streda   28.4. Štvrtok   29.4. Piatok   30.4.  Sobota   1.5. Nedeľa   2.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18. 30
BM
6.30
18.30
mladež.
6.30
18.30
7.30
večeradlo 18.30
7.00
8.30
10.30
17.00
birmov.
18.30

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Začíname mesiac máj, ktorý je zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii. Pozývame na modlitbu svätého ruženca. V sobotu bude po svätej omši večeradlo s Pannou Máriou.  

V pondelok na sv. omšiach  o 10.00 hod a o 18.30 hod budeme vysluhovať Sviatosť pomazania chorým. Sviatosť môžu prijať všetci nad 60 rokov života a mladší, ktorí sú chorí alebo čakajú na nejakú vážnu operáciu. Podmienkou je byť v posväcujúcej milosti.

Účasť na svätých omšiach: 15m2 1 osoba. V našom kostole je to 78 až 80 ľudí. (Neplatí pre deti do 10 rokov). Podmienka vstupu: respirátor, dezinfekcia rúk, 2 m odstupy.  Tí, ktorí majú úmysel svätej omše nech deň predtým nahlásia počet.

V nedeľu bude stretnutie RB o 14.30 hod.  v kostole. O 15.00 hod bude prvo-nedeľná poklona Najsvätejšej Sviatosti do 17.00 hod.

Upratovanie kostola : skupina č. 2. Chcem Vás požiadať o pravidelné upratovanie a aby sa prihlásili mladší do skupín, kde sú starší ľudia. Vzadu pri novinách bude papier, ak by sa chcel niekto prihlásiť na upratovanie, nech napíše meno, priezvisko a kontakt….

Termín zájazdu do Svätej zeme je od  12 – 19 október  2021.  Tí, ktorí boli nahlásení nech potvrdia svoju účasť, tak ako boli informovaní z cestovnej kancelárie.

Birmovka v našej farnosti bude 19.6. 2021. Každú nedeľu o 17. 00 hod. je svätá omša určená iba pre birmovancov.  Prvé sväté prijímanie bude tento rok 27. júna v nedeľu na svätých omšiach 8.30 a 10.30 hod. Stretnutie rodičov bude 9.5. 2021 o 15.00 hod v kostole na Juhu.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Úmysly sv. omší :

26.4. Pondelok : 10. 00 + Adam, Viktória, Jozef.; 18.30 Poďakovanie za 87 r. Janky a prosba o BP

27.4. Utorok : 6.30 Za zdravie a BP pre Dušana a Oľgu; 18.30 + Juraj, Štefan, Antónia, Vladislav

28.4. Streda : 6.30 + Margita, Michal, Miroslav, Tibor ; 18.30 + pohrebná Pavel Hollý

29.4. Štvrtok : 6.30 + Vladimír, Bibiana ; 18.30 + Jozef, Jozefína, Viliam, Mária

30.4. Piatok : 6.30 + Viliam ; 18.30 + Martin, Emília, Zdenek

1.5. Sobota : 7.30 Za Ružencové bratstvo ; 18.30 + Ján, Štefánia

2.5. Nedeľa : 7.00 za farnosť ; 8.30 + Roman ; 10.30 + Imrich, Mária ; 18.30 + Dušan

Informačný servis nitrianskej diecézy