• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 4. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

4.  Veľkonočná Nedeľa od 1.5. do 7.5. 2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda : Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Nedeľa : 5. Veľkonočná nedeľa

Pondelok
1.5.
Utorok
2.5.
Streda
3.5.
Štvrtok
4.5.
Piatok
5.5.
Sobota
6.5.
Nedeľa
7.5.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
detí
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

RKP
6.30
pobožnosť
k BSJ

18.30

pobožnosť
k BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
Púť
Krakov
14.30
RB

Dnes je celoslovenská zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom PBZ.

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme ako vždy. Starých, chorých a penzióny vyspovedáme vo štvrtok doobeda.

Májové pobožnosti budú pred večernými omšami o 18.20 a bude sa ich modliť kňaz alebo diakon.   

Upratovanie kostola skupina č. 4.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.5.2023 v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:30. Program bude zahŕňať svätú omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže a veľa iného.“

Dňa 6. mája (sobota) putujeme do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva  na púť rádia Lumen. Odchod bude z Juhu parkoviska o 04.hod. ráno. Vyplatiť môžete počas týždňa po  svätých omšiach v sakristii.

Svetové dni mládeže, Obnova pre manželov, obnova pre rozvedených: viac na nástenke.,

Birmovka bude 13. mája o 10.00 hod.

Program :

Štvrtok 11.máj : o 18.30 sv. omša + adorácia pre všetkých birmovancov + nácvik birmovky

Piatok 12. máj :  od 15.30 do 16.30 spoveď + nácvik ( rodičia, birmovanci a všetci)

Sobota 13. máj : o 10.00 sv. omša s birmovaním  

o 16.00 spoveď pre deti prvoprijímajúce + nácvik + modlitba sv. ruženca

Nedeľa 14.5. : o 10.30 Sv. prijímanie.

Úmysly svätých omší : od 1.5.  do 7.5. 2023

Pondelok 1.5.

10.00 +Anna, Jozef, Jozef/ 18.30 + Ingrid

Utorok 2.2.

6.30 Za zdravie a BP pre opatrovateľky a sestričky/ 18.30 + Katarína, Karol, Jozef, Mária

Streda 3.5.

6.30 + st. rodičia z oboch strán/ 18.30 + pohrebná Anna Omastová

Štvrtok 4.5.

6.30 + Mária, Štefan/ 18.30 Za zdravie a BP pre deti

Piatok 5.5.

6.30 + Marcela/ 18.30 + Anna a rodičia

Sobota 6.5.

7.30 Za RB JUH/ 18.30 ZA zdravie a BP pre r. Michalíkovú a Švidroňovú

Nedeľa 7.5.

7.00 za farnosť/ 8.30 + Jozef, Sidónia Koneční a r z oboch strán

10.30 + Boženku/ 18.30 +  Jaroslav

Informačný servis nitrianskej diecézy