• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 4. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

4. Veľkonočná nedeľa (9.5. – 15.5.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Panny Márie Fatimskej

Sobota : Sv. Mateja apoštola

Nedeľa : 5. veľkonočná nedeľa, zbierka na kňazský seminár

Sväté omše :

    Pondelok
 9.5.
Utorok
10.5
Streda 11.5. Štvrtok 12.5. Piatok 13.5.  Sobota 14.5. Nedeľa
 15.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30 BM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je po sv. omšiach celoslovenská zbierka na kňazský seminár. ZA milodary PBZ.

Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás na sväté omše aj v týždni. Máme sa začo modliť, prosiť , ďakovať. Svätá omša je úžasným darom, ktorým sa nám Boh skláňa. Mariánska pobožnosť bude bývať pred svätou omšou  asi 7  minút a bude ju viesť kňaz.  (pobožnosť pozostáva z litánií k PM a modlitby a ukončí sa hymnom Raduj sa nebies kráľovná)

Upratovanie kostola skupina č. 4. Prosím skupiny, aby si plnili svoje povinnosti, svoje záväzky ktoré ste dali Pánovi.

Po detskej sv. omši dňa 22.5. 2022 bude krátke organizačné stretnutie rodičov prvoprijímjúcich detí. Prosím prineste aj 23 Euro na výdavky spojené s 1. sv. prijímaním.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia „Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.5.2022 v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:00. Program bude zahŕňať svätú omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže a veľa iného. Úmysly svätých omší : od 9.5. do 15.5. 2022

9.5. pondelok

10.00 + Milan, Ivan/  18.30 Za zdravie a BP pre Sylviu a Jozefa

10.5. utorok

6.30 + Jozef Pfotzinger/ 18.30 + Ľuboš Hudec a Bohumil Motova

11.5. streda

6.30 + Matilda Haringová / 18.30 + pohrebná Eva Uherová

12.5. štvrtok

6.30 + Janka, Peter, rodičia/ 18.30 + Jozef Jozefína, sestra Mária a Viliam

13.5. piatok

6.30 Poďakovanie za 40 r života a prosba o BP/ 18.30 + z r. Dobiášovej

14.5. sobota

7.30 + Emil, Antónia, Štefan, Bernardína/ 18.30 + Mária Reháková

15.5. nedeľa

7.00 + Ján Margita, Ján/ 8.30 + Terézia, Jozef 10.30 za farnosť / 18.30 Poďakovanie za 40 r. života a prosba o BP

Informačný servis nitrianskej diecézy