LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Nedeľa : 5. pôstna nedeľa B, mimoriadna zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.  

Sväté omše : VŠETKO JE prenášané ONLINE NA FACEBOOKU a You tube

    Pondelok   15.3. Utorok
   16.3.
Streda   17.3. Štvrtok
  18.3.
Piatok
  19.3.
 Sobota   20.3. Nedeľa   21.3.
Farský kostol 18.30 Online 18.30
online adorácia
18. 30 online
BM
18.30
online mládežnícka
Krížová cesta 18.30
online
18.30 online 7.00
10.30 online

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 15. 00 do 16.00 hod. Taktiež v predsieni kostola si môžete zakúpiť KN a inú kresťanskú tlač. 2% z daní môžete venovať našim postihnutým deťom z farnosti alebo spoločenstvám. Formuláre si môžete zobrať v predsieni kostola. Predsieň kostola je otvorená na osobnú modlitbu každý deň od 8. 00 hod až do 17.30 hod. Každý deň od 16.30 do 17.30 hod. sme k dispozícii pre individuálnu sv. spoveď a sv. prijímanie (okrem soboty). Na internetovej stránke je k dispozícii plán individuálnej spovede pred veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme ako minulý rok. Farnosť je rozdelená po uliciach a pre tých, ktorí chodia do nášho kostola. Viď oznamy : internet.

Všetky sväté omšu sú naživo prenášané cez Facebook a You Tube. V nedeľu sú sv. omše:

o 7.00 hod (tichá) a o 10.30 hod.(organ) O 18.00 hod. sa začne online modlitba svätého ruženca a 18.30 hod. sv. omša a po sv. omši pobožnosti. V piatok začíname pobožnosťou krížovej cesty a hneď svätá omša bez kázne, po evanjeliu chvíľka ticha.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. Počas úradných hodín si môžete zavolať  na FU a dať si zapísať svätú omšu alebo vybaviť rôzne formality.  Ďakujem všetkým ktorí prispievate na chod farnosti aj za príspevky na maľovanie kostola. Všetkých dobrodincov nech požehná Pán.

Informačný servis nitrianskej diecézy