• 4. Pôstna Nedeľa C  (28. 3.- 3.4.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 5. pôstna nedeľa C, Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine

Sväté omše :

    Pondelok  28.3. Utorok
 29.3.
Streda
30.3.
Štvrtok 31.3. Piatok
 1.4.
Sobota
2.4.
Nedeľa
 3.4.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mladí
6.30
Pobož. K BSJ 18.30
Pobož. K BSJ
7.30
Večeradlo 18.30
7.00
8.30 10.30
18.30

Dnes o 14.30 hod pozývame na farskú KC na Skalke. Odchod autobusu z parkoviska bude o 13.45. hod. autobus nie je obmedzený počtom miest.

Celé pôstne obdobie bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na poklonu vždy v piatok od 15.00 do 17.45 hod.

Vo štvrtok bude 3 synodálne stretnutie po sv. omši. Materiály sú ma farskej stránke.

Je prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok vyspovedáme po domoch starých a chorých a penzióny:  Lavičkovú a Liptovskú a udelíme sviatosť pomazania chorých. Spoločná svätá spoveď pre veľkonočnými sviatkami bude v nedeľu 10.4.  (Kvetná )od 15.00 do 18.00 hod. a ešte bude možnosť aj v utorok 12.4.  od 17.00 do 18.30 hod.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie RB farnosti o 14.30 v kostole.

Upratovanie kostola skupina č. 5.

Drahí bratia a sestry. Keďže na Ukrajine prebieha vojna a mnoho ľudí sa pýta, ako by sme mohli pomôcť. Myslím si, že aj by sme mali byť pripravení naozaj konkrétne pomôcť. Dostali sme ponuku pomôcť priamo na Ukrajine. Nebudeme zbierať šatstvo, ani hygienické potreby, ani potraviny a iné, tých teraz dostatok. Naša pomoc by bola formou finančného daru, pretože to bude potrebné po ukončení vojny na obnovu. V príbehu mesiaca bude v kostole určená pokladnička na tento účel. Tam môžete vkladať svoje milodary.

Úmysly svätých omší :

28.3. pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre  rodinu / 18.30 + Ondrej, Veronika a st. rodičia

29.3. utorok

6.30 + Pavol, Mária/ 18.30 + Alžbeta, Ondrej a deti

30.3. streda

6.30 + Pavol, Sylvia/ 18.30 + pohrebná Nataša Jamborová

31.3. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre Oľgu Vranovú / 18.30 + František, Juraj, Magdaléna, Pavol

1.4. Piatok

6.30 Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá/ 18.30 +Ján, Katarína, Ján, Magdaléna

2.4. sobota

7.30 za RB Juh/ 18.30 + z r. Hoštákovej, Durasovej, Balajovej, Kadakovej

3.4. Nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 + z r. Vitikačovej, Dziakovej, Moravčíkovej

10.30 + Miroslav / 18.30 + Katarína, Ladislav, Anna, Margita, Karol

Informačný servis nitrianskej diecézy