• Pôstna Nedeľa od 20.3. do 26.3.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Sobota : Zvestovanie Pána

Nedeľa : 5. pôstna nedeľa A, zahalenie krížov

zbierka na pomoc prenasledovaných kresťanov a vojnovým utečencom.

Pondelok
20.3.
Utorok
21.3.
Streda
22.3.
Štvrtok
23.3.
Piatok
24.3.
Sobota
25.3.
Nedeľa
26.3
.
Farský
kostol
10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

chvály
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
17.00-17.45
poklona
16.30
birmovanci

Dnes je  na Skalke spoločná krížová cesta našej farnosti o 14.30 hod. Odchod autobusu bude o 14.00 hod z horného parkoviska.

Vo štvrtok spoločenstvo Južania pozývajú na modlitbu chvál. Svätú omšu bude mať P. Leopold a po nej budeme kňazi predmodlievať.

Každý piatok bude od 17.00 do začiatku KC vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Pri nej sa bude kňaz modliť bolestný svätý ruženec. Krížové cesty  v našom kostole budú v piatok o 17.45hod.  a v nedeľu o 9.30 hod. 

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 5. Prosím Vás, ak niekto z danej skupiny nemôže prísť upratovať kostol nech si nájde náhradu z inej skupiny, aby sa nestalo, že prídu upratovať traja alebo štyria z desiatich. 

V nedeľu bude stretnutie birmovancov o 16.30 hod. Na stretnutí bude informácia aj video projekcii birmovky a výzdoby kostola.

Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať po spoločnej sv. spovedi v stredu vo Veľkom týždni.

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti na Kvetnú nedeľu 2.4. od 15.00 do 18.00 hod.  Prosím Vás, aby sme na tento termín prišli. Dospovedáme  v utorok a stredu od 18.00 do 19.00 hod.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na efektívne, bezpečné, anonymné zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční 21.3.2023 od 18:00 v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12, Trenčín. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na webových stránkach Centra pre rodinu.

V piatok 24.03.2023 sa v Kostole Notre Dame uskutoční celonočná Adorácia rodín za rodiny. Adorácia začne po sv. omši o 17:00 a bude ukončená v sobotu 25.03.2023 sv. omšou o 7.00.“

Nemocničný kaplán pozýva veriacich, ktorí chcú svojou modlitbou prispieť k záchrane nenarodených, na pochod za život, ktorý sa uskutoční v sobotu, 25.3.2023. Pochod s modlitbou ruženca začne o 11.00 hodine z priestoru pred vchodom do Fakultnej nemocnice, po chodníku popri Legionárskej ulici, ku klinike Gyneka. Týmto pochodom zároveň začne ďalší ročník „9 mesiacov modlitieb za život“, ktoré budú vždy v piatok o 15.30 hod. v priestore medzi daňovým úradom a klinikou Gyneka.

Zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 02 hod. stredoeurópskeho času posunieme hodiny na 03 hod. letného času.

Úmysly svätých omší : od 20.3.  do 26.3. 2023

20.3. pondelok

10.00 Za zdravie a BP a dary DS pre rodinu/ 18.30 + Jozef, Vlasta, Ján a ich rodičia

21.3. utorok

6.30 Za zdravie a BP a dary DS pre rodiny krstných detí a brata/ 18.30 Za zdravie a BP pre rodiny dcér

22.3. streda

6.30 + Ján, Magdaléna, Jozef/ 18.30 + pohrebná Margita šturdíková

23.3. štvrtok

6.30 + sr. Tonka/ 18.30 + Adrián

24.3. piatok

6.30 + Magda, Paul/ 18.30 + Anton, Alžbeta

25.3. sobota

7.30 + Štefan, Anastázia, Pavol a Mária/ 18.30 + Anna, František, Magdaléna

26.3. nedeľa

7.00 + rodičov Anna a Bohumil/ 8.30 Ernest/ 10.30 + Helena, Ľudovít, Ján a st. rodičia

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy