LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda: Obetovanie Pána, požehnanie sviec

Štvrtok : Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, požehnanie hrdla

Sobota : Sv. Agáty, panny a mučenice

Nedeľa : 5. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok  31.1. Utorok
 1.2.
Streda
  2.2.
Štvrtok
3.2.
Piatok  4.2. Sobota 5.2. Nedeľa
 6.2.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo
online
6.30
18.30
Adorácia
online
6.30
18.30
KBM online
6.30
18.30
Mladí online
6.30
18.30 online
7.30
18.30 online
7.00
online
8.30
10.30
online/
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 17.30 Po online sv. omšiach
11.15

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy hodinu pred večernou a pol pred rannou sv. omšou. Starých a chorých a penzióny vyspovedáme vo štvrtok doobeda.

Farský zájazd do Svätej zeme sa uskutoční od 7. do 14.  mája 2022. Je voľných ešte niekoľko miest. Podmienky sa trochu zmiernili. Vo Svätej zemi sú zájazdy a veľmi si pochvaľujú, že Izrael nie je taký preľudnený.  Vstupy do chrámov sú bez čakania.

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.

Po čase rozlišovania synodálnej cesty pre našu diecézu a po čiastočnom uvoľnení pandemických opatrení prechádzame na praktickú realizáciu procesu synody na úrovni našej Nitrianskej diecézy. Všetci ste pozvaní, aby ste sa mohli podeliť o svoj pohľad a skúsenosti, keď chcete pomôcť miestnej Cirkvi na jej synodálnej ceste hľadania toho, čo je dobré a pravdivé. Môžete sa zapojiť do synodálnych konzultačných stretnutí, ktorých jadro bude tvoriť modlitba, dialóg a vzájomné zdieľanie sa. V našej farnosti budú stretnutia na ktoré môžete prísť. Všetko bude vyvesené na internetovej stránke farnosti aj na výveske kostola.

Upratovanie kostola skupina č. 4. 

Zapisujeme na sv. omše na tento rok 2022.

Prvé sv. prijímanie plánujeme na nedeľu 5. júna 2022.

Úmysly svätých omší :

31.1. pondelok

10.00 + Anna, Ján/ 18.30 + Alexander, Dalibor

1.2. utorok

6.30 Za šťastný pôrod/ 18.30 + Rudolf, Milka

2.2. streda

6.30 + Marta, Štefan a rodičia/ 18.30 + pohrebná Emília Hollá

3.2. štvrtok

6.30 za pokoj v rodine/ 18.30 + Jozef 1. výročie

4.2. piatok

6.30 + Jozef, Katarína, Emília/ 18.30 + Viktória, Karol a rodičia z oboch strán

5.2. sobota

7.30 Za RB Juh/ 18.30 + Jozef, Oľga, Marián, Milan

6.2. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Rozália/ 10.30 za zdravie a BP pre dcéru Zuzku/ 18.30 + Ľudovít, Agnesa a ich rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy