4. Nedeľa od 30.1. do 5.2.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Jána Boska, kňaza

Štvrtok : Obetovanie Pána, Hromnice, požehnanie sviec pri sv. omšiach

Piatok . Sv. Blažeja, biskupa, požehnanie hrdla pri sv. omšiach

Nedeľa : 5. nedeľa A,

Pondelok
30.1.
Utorok
31.1.
Streda
1.2.
Štvrtok
2.2.
Piatok
3.2.
Sobota
4.2.
Nedeľa
5.2.
Farský kostol10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
6.30
BSJ
18.30
BSJ
7.30
fatima
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
19.30
R muži
14.30
RB Juh

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 5.

Inštrukcie k 1. sv. prijímaniu budú na budúcu detskú omšu pripravené vzadu.

V stredu o 19.30 bude spoločný ruženec mužov. Pozývame chlapcov, miništrantov, mládencov, mužov – otcov a st. otcov.

Prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako vždy. Penzióny vyspovedáme vo štvrtok od 8.30 hod. 

V nedeľu bude o 14.30 v kostole stretnutie RB Juh a potom bude vyložená Sviatosť na poklonu až do 17.45 hod.

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

„Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý Otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“

Úmysly svätých omší : od 30.1. do 5.2. 2023

30.1. pondelok

10.00 + Cecília, Ján/ 18.30 Poďakovanie za 70 r ž. a p. o BP

31.1. utorok

6.30 Za Zdravie a BP pre Magdalénu a Martina s rodinami/ 18.30 + Alexander, Dalibor

1.2. streda

6.30  Za uzdravenie srdca a dar viera pre  Jakuba/ 18.30 + pohrebná Antónia ševčíková

2.2. štvrtok

6.30 + z r. Šebáňovej, Kopeckej / 18.30 + Viktória, Karol a súrodenci

3.2. piatok

6.30 + Monika, Vojtech a st. rodičia / 18.30 + Jozef

4.2. sobota

7.30 za RB Juh/ 18.30 + Rudolf, Mária, Jozef

5.2. Nedeľa

7.00 + Pavol a Pavla Masarykoví/ 8.30+ Marta

10.30 Za zdravie a BP pre Štefana s rodinou a detí s rodinami/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy