• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 4. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

4. Adventná  Nedeľa (20.12.- 19.12. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Sobota : Narodenie Pána, slávnosť

Nedeľa : 1. nedeľa po Narodení Pána

Sväté omše :

    Pondelok  20.12. Utorok  21.12. Streda   22.12. Štvrtok
23.12.
Piatok
 24.12.
 Sobota
25.12.
Nedeľa
26.12.
Farský kostol 8.00 18.30 online 6.30
18.30 Adorácia online
6.30
18.30 KBM online
6.30
18.30 Mládežnícka online
16.00
online
24.00 Prenášaná pred kostol
7.00
online 8.30
10.30
online 17.00 18.30
7.00
online 8.30
10.30
online 17.00 18.30
Rozdávanie prijímania 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 Medzi omšami

V utorok bude adorácia za farnosť.  

Vo štvrtok bude po večernej sv. omši bude zdobenie a kostola a upratovanie. Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.5. ak chce niekto pomôcť bude vítaní.

V piatok je štedrý deň. Svätá omša o 16.00 hod bude s požehnaním Betlehemov. Polnočná sv. omša o 24.00 hod. bude premietaná na plátno  pred kostolom.

V sobotu na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach Vianočná ofera, Vďaka za Vašu priazeň. Prajeme všetkým farníkom aj tým, ktorí chodíte do nášho chrámu požehnané Sviatky Narodenia Pána. Boží pokoj nech vstúpi do našich rodín, vzťahov a spoločenstiev.

Vianočné spovedanie začne v našom kostole :

od 18.12 do 23.12 2021 (individuálna pastorácia = rovnako pre očkovaných aj neočkovaných)

Sobota 18.12 Nedeľa 19.12. Pondelok 20.12. Utorok 21.12 Streda 22.12. Štvrtok 23.12
9.00 – 12.00 17.00 -19.30 Pred omšami 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30

Informačný servis nitrianskej diecézy