• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 4. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

4.Adventná nedeľa (od 19.12. do 25.12.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Adventné férie

Nedeľa : Nedeľa Narodenia Pána, vianočná ofera

Pondelok
19.12
Utorok
20.12.
Streda
21.12.
Štvrtok
22.12.
Piatok
23.12.
Sobota
24.12.
Nedeľa
25.12.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
chvály
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
16.00
24.00
7.00
8.30
10.30
18.30
17.00-18.30 spoveďstromčekyupratovanie

Každý deň po večernej sv. omši býva v prístavbe deviatnik Kto dá prístrešie Svätej Rodine.  Sú voľné 2 dni…..

Od utorka do piatka sú  rorátne sv. omše + pozývame deti na ranné kakao a dospelých na kávu do prístavby.

V utorok bude adventná adorácia spojená s meditáciou a chválami.

V stredu po večernej sv. omši budeme stavať stromčeky. Upratovanie kostola majú na starosti všetky skupiny. Upratovali by sme vo štvrtok po sv. omši.

Sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu v utorok  20. 12 od 17.00 do 18.30 hod.

Betlehemské svetlo v priebehu týždňa bude v predsieni kostola.

Birmovanci, ktorí nemôžu chodiť na stretnutia v nedeľu, ako bolo oznámené na stretnutí v nedeľu, budú mávať náhradné stretnutia v piatok po nedeli o 17.00 v prístavbe. Treba si pozrieť nástenku alebo internetovú stránku dátumy. Jedno zo stretnutí je povinné. Taktiež, tí ktorí neboli na poslednom stretnutí nech si  vyzdvihnú pracovné listy, sú v sakristii.

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledníckej akcie Dobrá Novina. Koledníci budú chodiť 24. decembra do rodín z našej farnosti. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov do svojich domácností, sa môžu zapísať na papier v sakristii kostola do 23. decembra. Všetky deti, ktoré by sa chceli zúčastniť koledovania sú vítané na spoločnom stretnutí koledníkov 23. decembra o 17:00 v prístavbe kostola. Prispieť na Dobrú novinu budete môcť aj v kostole do označenej stacionárnej pokladničky. Vyzbierané peniaze poputujú na podporu rozvojového projektu ekologického farmárčenia v kraji Samburu v severnej Keni.

Zapisujeme na sv. omše na rok 2023.

Úmysly svätých omší : od 19.12. do 25. 12. 2022

19.12. pondelok

10.00 + Rudolf a Jolana/  18.30 Za zdravie a BP pre vnúčatá Maxima a Karolíny

20.12. utorok

6.30 + rodičia a st. rodičia/ 18.30 + Štefan, Margita

21.12. streda

6.30 + Milan, Jozef/ 18.30 + pohrebná Zora Kopsová

22.12. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre vnúčatá/ 18.30 + Alojz

23.12. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre deti/ 18.30 + Štefan

24.12. sobota

16.00 za farnosť/ 24.00 požehnanie rodiny

25.12. nedeľa

7.00 + Jozef, Jozefína/ 8.30 + Magdaléna, Ján a syn Jozef / 10.30 + Štefan Vrana/ 18.30 + Magdaléna, Ján

Informačný servis nitrianskej diecézy