• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy 34 Nedeľa Krista Kráľa + úmysly sv. omší

                                     34 NEDEĽA KRISTA KRÁĽA (23.11 – 29.11. 2020)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol.

Streda : Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny mučenice

Nedeľa : 1. adventná nedeľa, zbierka na charitu

Sväté omše :

    Pondelok 23.11. Utorok    24.11. Streda 25.11. Štvrtok 26.11. Piatok 27.11.  Sobota   28.11. Nedeľa   29.11.
Farský kostol 10.00

18.30 Večeradlo
6.30

18.30 Adorácia
6.30

18.30 Ruženec BM
6.30
18.30 mládežnícka
6.30 18.30 7.30
9.00 birmovanci 18.30  
7.00

8.30

10.30

18.30

V kostole je  možnosť zakúpiť si sviečku za nenarodené deti a zapáliť ju, či už v okne alebo na cintoríne.

Upratovanie kostola má skupina č. 7. Nech Vás Boh odmení za Vašu službu.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok.

V utorok bude adorácia za vieru v rodinách.

V sobotu bude svätá omša pre birmovancov. Začiatok o 9.00 hod. Animátori stretnutie 8.30 hod.

Budúcu nedeľu pri svätých omšiach budeme žehnať adventné vence.

Zápis na prvé sväté prijímanie.: Prvé sväté prijímanie sa bude konať v našej farnosti 13. júna 2021 o 8.30 hod. Deti, ktoré chodia do školy v našej farnosti dostali prihlášky v škole. Ktoré nechodia do školy na sídlisku a chcú ísť na prvé sväté prijímanie v našej farnosti, nech si rodičia prídu zobrať prihlášky,  buď na faru alebo do sakristie kostola.  Vyplnené ich potom vrátia. Ostatné na prihláške.

Aj v tomto roku pre vás pripravuje  Centrum pre rodinu adventné vence. Veniec si môžete objednať na internetovej stránke Centrum pre rodinu Trenčín https://www.cprtrencin.sk/kalendar/adventne-vence/, alebo na tel. čísle Centrum pre rodinu Trenčín 0940 785 275, alebo pri novinách je papier, kde sa môžete zapísať a objednať si. Je tam aj jeden kus na ukážku.

Vzadu na stolíku je nové číslo KN a časopis Nitrianskych bohoslovcov sv. Gorazd.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 23.11.2020 Farský kostol 10.00
18.30
+  Pavel, Alžbeta, Agnesa
+ Anna, Ivan
Utorok 24.11.2020 Farský kostol 6.30
18.30
Za uzdravenie a úspešnú operáciu Martinko
Za požehnanie a dar dieťaťa
Streda 25.11.2020 Farský kostol 6.30
18.30
+ Mária
+ pohrebná
Štvrtok 26.11.2020 Farský kostol 6.30
18.30
+ Gašpar, Mária a rodičia
+ Hermína, Juraj  a st. rodičia
Piatok 27.11.2020 Farský kostol 6.30
18.30
+ Margita
+ Pavol, Júlia, Anton, Lýdia, Pavol
Sobota 28.11.2020 Farský kostol 7.30
18.30
+ Oľga, Jozef, Mária, Ján
+ Hilda, Michal, Elena
Penzión
Nedeľa 29.11.2020 7.00 Za farnosť
8.30 + Václav, Jozef, Michal
10.30 + Irma, Ján
18.30 + Mária, Marta, Ján, Anna 

Informačný servis nitrianskej diecézy