• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 34. B Krista Kráľa + úmysly sv. omší

34.  Nedeľa (22.11.- 28.11. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok :Sv. Cecílie, panny a mučenice

Streda : Sv. Ondreja Dung- Laka, kňaza a spoločníkov

Nedeľa : 1. adventná nedeľa, pred sv. omšami posviacka adventných vencov.

Sväté omše :

    Pondelok  22.11 Utorok   23.11. Streda   24.11. Štvrtok
 25.11.
Piatok   26.11.  Sobota 27.11. Nedeľa   28.11.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
online
6.30
18.30 Adorácia
online
6.30
18.30 KBM
online
6.30
18.30
Mládežnícka chvály
online
6.30
18.30
online
7.30
18.30
online
7.00
8.30
online
10.30 17.00
online
18.30

Podľa sprísneného COVID-automatu sa môžu od zajtra – pondelka 22. novembra 2021 zúčastňovať bohoslužieb IBA očkovaní a prekonaní.  Povinný je zoznam účastníkov, ktorých môže byť max. 100 osôb v bordovej farbe (TN okres). Nechceme nikoho nechať bez živého Krista, preto sme sa rozhodli, že nedeľné sväté omše 8.30 a 17.00 hod sa budú vysielať a po nich sa bude dávať nezaočkovaným sv. prijímanie. Takisto každý deň sa bude vysielať sv. omša o 18.30 hod. aj s pobožnosťami a po nich sv. prijímanie pre neočkovaných.

Na farskom úrade máme nové tel. číslo : 0918 962 128.

V utorok bude adorácia za chorých bratov a sestry. 

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.2. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá. 

Na internetovej stránke farnosti sú podklady na Synodu, ktorá začala v katolíckej Cirkvi, môžete si ju stiahnuť alebo prečítať.

Aj v tomto roku pre vás Centrum pre rodinu pripravuje adventné vence. Adventný veniec si môžete objednať priamo v Centre pre rodinu alebo prostredníctvom objednávkového formulára na internetových stránkach centra najneskôr do 24. novembra. U nás v kostole je vzadu formulár, kde sa môžete zapísať.  

Úmysly svätých omší :

22.11. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre rodinu Klačkovú /18.30 Za zdravie a BP pre otca

23.11. Utorok

6.30 + Štefan, Marta, a ich rodičia/ 18.30 + Anna, Jozef

24.11. Streda

6.30 Za zdravie a BP pre krstných rodičov/ 18.30 + pohrebná Miroslav Dobiáš

25.11 Štvrtok

6.30 + Mária, Jozef/ 18.30 + Ján, rodičia a súrodenci

26.11. Piatok

6.30 + Božena Dedíková / 18.30 + Ondrej, Vlasta

27.11. Sobota

7.30 + Rudolf/ 18.30 + Michal, Helena, Hilda, Peter

28.11. Nedeľa

7.00 Za farnosť/ 8.30 + Pavel/ 10.30 + rodičov, rodiny/ 17.00 za požehnanie Márie a dieťaťa/ 18.30 + Alžbeta, Ján, Alžbeta, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy