33. nedeľa (od 14.11. do 20.11.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Výročie Posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok : Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Nedeľa : 34 nedeľa, nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba a zeme

Pondelok
14.11.
Utorok
15.11.
Streda
16.11.
Štvrtok
17.11.
Piatok
18.11.
Sobota
19.11.
Nedeľa
20.11.
Farský kostol10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
16.30
birmov.
18.30

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.3. 

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. V danom týždni chceme, aby mladí prežili, že Cirkev je tu pre nich a majú v nej svoje miesto. Zvlášť, aby to zakúsili vo svojich farnostiach, stretkách či spoločenstvách. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je „ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE.“ V utorok bude adorácia za mladých. Na adorácii budú hrať Južania.

Duchovná obnova pre miništrantov bude v sobotu 19.11. 2022 o 10.00 v prístavbe.

V nedeľu je detská sv. omša o 10.30 hod. O 16.30 hod je  stretnutie birmovancov.

Úmysly svätých omší : od 14.11. do 20.11. 2022

14.11. pondelok

10.00 + Štefan, Katarína, Ján/ 18.30 Za zdravie a BP pre Andreu a Jána a ich deti

15.11. utorok

6.30 Poďakovanie za 40 r. života Dášy/ 18.30 + Viktor

16.11. streda

6.30 + Peter, Marta, Augustín / 18.30 + pohrebná Renáta Belicová

17.11. štvrtok

6.30 Za zdravie Ladislava / 18.30 + Jozef, Katarína, Anna

18.11. piatok

6.30 + Veronika Kunová a + z rodiny/ 18.30 + Agnesa Vašková

19.11. sobota

7.30 + Marián, Jozef, Emília/ 18.30 + Alžbeta, Ondrej, Eva

20.11.nedeľa

7.00 + Tomáš/ 8.30 + Daniela/ 10.30 za farnosť/  17.00 / 18.30 + Jozef, Ján, Mária, Emília, Anna

Informačný servis nitrianskej diecézy