33.  Nedeľa (15.11.- 21.11. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Sv. Alžbety Uhorskej

Sobota : Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre

Nedeľa : 34. Nedeľa B, Krista Kráľa, pri sv. omšiach zasvätenie ľudstva BSJ

Sväté omše :

    Pondelok   15.11 Utorok   16.11. Streda   17.11. Štvrtok  18.11. Piatok   19.11.  Sobota 20.11. Nedeľa
  21.11.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mládežnícka
6.30
18.30
7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 detská Všetci
17.00 Pre očkovaných
18.30 všetci

Odpustky pre duše zosnulých v očistci sa podľa dekrétu Apoštolskej penitenciárie dajú získať počas ľubovoľne vybratých 8 dní počas celého novembra.

Na farskom úrade máme nové tel. číslo : 0918 962 128.

V utorok bude adorácia za chorých v našej farnosti.  

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.1. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Aj v tomto roku pre vás Centrum pre rodinu pripravuje adventné vence. Výťažok z ich predaja bude použitý na podporu aktivít tohto centra.  Adventný veniec si môžete objednať priamo v Centre pre rodinu alebo prostredníctvom objednávkového formulára na internetových stránkach centra najneskôr do 24. novembra. U nás v kostole bude vzadu formulár, kde sa môžete zapísať.  

Úmysly svätých omší :

15.11 Pondelok

10.00 + Peter / 18.30 + Viktor

16.11. Utorok

6.30 Poďakovanie za 70 r. ž Jarmily a p o BP/ 18.30 + Jozef, Katarína, Anna

17.11. Streda

6.30 + Anton, Júlia, Emília, Jozef/ 18.30 + pohrebná Ján Sedláček

18.11. Štvrtok

6.30 Za zdravie a BP v rodine/ 18.30 + Mária, Ondrej, Ondrejko

19.11. Piatok

6.30 Za zdravie a BP a uzdravenie Filipa/ 18.30 + Marián, Jozef, Emília

20.11. Sobota

7.30 + Rudolf, Helena, Rudolf, Milan / 18.30 + Anna, Emília, Jozef, Ján, Mária

21.11. Nedeľa

7.00 + Peter/ 8.30 + Anna/ 10.30 + Dražan a rodičia/ 17. 00  Za zdravie a BP pre r. Ševčíkovú / 18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy