32. nedeľa (od 7.11. do 13.11.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Výročie Posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok : Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Piatok : Sv. Martina z Tour, biskupa

Sobota : Sv. Jozafata, biskupa

Pondelok
7.11.
Utorok
8.11.
Streda
9.11.
Štvrtok
10.11.
Piatok
11.11.
Sobota
12.11.
Nedeľa
13.11.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je prvá nedeľa o 14.30 stretnutie RB a potom vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu až do 17.45. hod.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2023. 

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.2.  Začali sme v kostole kúriť na 16. C.

Duchovná obnova pre miništrantov bude v sobotu 19.11. 2022 o 10.00 v prístavbe.

Kto by si chcel urobiť 30 dňovú duchovnú prípravu na Zasvätenie sa Panny Márie na nástenke nájde link, kde nájde podrobnosti. My spoločne obnovíme zasvätenie k Panne Márii 8. decembra po večernej sv. omši.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva rodičov s deťmi na Lampiónový sprievod Sv. Martina, ktorý sa uskutoční v piatok 11. novembra 2022. Sprievod sa začne o 17:00 hod. pred farským kostolom Narodenia Panny Márie krátkym divadelným predstavením.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva 12. novembra 2022 na Ples pre rodiny s deťmi. Bližšie informácie a možnosti zakúpenia vstupeniek nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu.“

Úmysly svätých omší : od 7.11. do 13.11. 2022

7.11. pondelok

10.00 +Mária, Július, syn Július a Peter/ 18.30 + Dalma a Václav Škutoví

8.11. utorok

6.30 Za zdravie a BP a poďakovanie za dar života/ 18.30 + Adam, Viktória, Zita, Jozef a ost. zosnulí

9.11. streda

6.30 Za zdravie a BP pre Tatianu/ 18.30 + pohrebná Eduard Baláž

10.11. štvrtok

6.30 + Ondrej, Helena, Stanislav, Alžbeta a ost. + z rodiny/ 18.30 + Daniela Turnerová

11.11. piatok

6.30 + Mária, Pavol/ 18.30 + Jozef, Kvetka a r. Barečková

12.11. sobota

7.30 + Mária, Pavol/ 18.30 Za zdravie a BP pre Henrietu a Petra a ich deti

13.11. nedeľa

7.00 + Jozef, Margita / 8.30 + M8ria, Florián, a synovia Jozef a Štefan/ 10.30 + Ján, Júlia a deti

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy