32.  Nedeľa (8.11.- 14.11. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Výročie Posviacky Lateránskej Baziliky

Streda : Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  : Sv. Martina, biskupa

Piatok : Sv. Jozafata, Biskupa

Nedeľa : 33. Nedeľa B.

Sväté omše :

    Pondelok   8.11 Utorok   9.11. Streda   10.11. Štvrtok  11.11. Piatok 12.11.  Sobota 13.11. Nedeľa
  14.11.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mládežnícka
6.30 18.30 7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 Všetci
17.00 Pre očkovaných
18.30 všetci

Na farskom úrade máme nové tel. číslo : 0918 962 128.

V utorok bude adorácia za požehnanie rodín.

Nová skupina modlitieb otcov (mladí) pozývajú na stretnutie, ktoré bude v utorok o 20.00 hod v prístavbe.

Vo štvrtok po večernej svätej omše 19.15 hod. v kostole bude predstavenie Synody v Katolíckej Cirkvi ktorá teraz začala. Na stretnutie pozývam tých, ktorí by chceli diskutovať o aktuálnych otázkach (10 otázok), ktoré predložil svätý otec František všeobecnej Cirkvi. Bude to prebiehať na úrovniach farnosti z ktorých potom by sme jednotlivé výstupy poslali na BÚ do Nitry.

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.7. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

V dňoch 10.-12. decembra 2021 sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova ROZVEDENÍ k BOHU I. Duchovná obnova je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Obnova sa uskutoční v režime OTP.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Vzadu v kostole pod lavicami sú nové vankúšiky na kľačanie. Bude ich asi 50. Prosím Vás nenechávajte ich v laviciach, ale ich ukladajte dozadu odkiaľ ste ich vzali. .

Úmysly svätých omší :

8.11. Pondelok

10.00 + Jozef, Pavel, Róbert/ 18.30 Za dar oslobodenia

9.11. Utorok

6.30 Za zdravie a BP pre Tomáša a brata/ 18.30 + Ján

10.11. Streda

6.30 + Ján, Jozefína, deti/ 18.30 + pohrebná Dagmar Mária Žilková

11.11. Štvrtok

6.30 + Ján, Anna/ 18.30 + Mária, Jozef

12.11. Piatok

6.30 + Jozef, Júlia, Mária/ 18.30 + Margita, Katarína, Ľudovít, Pavol

13.11. Sobota

7.30 + Mária, Pavol/ 18.30 Za zdravie a BP pre rodinu Kostolnú

14.11. Nedeľa

7.00 + Tomáš/ 8.30 + Peter, Antónia/ 10.30 za farnosť/ 17.00 vdp. Pavol Gavenda/ 18.30 + Ján, Júlia, deti

Informačný servis nitrianskej diecézy