31.  Nedeľa (1.11.- 7.11. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Všetkých Svätých, sv. omše 7.00/8.30/10.30/18.30

Utorok : Pamiatka na všetkých verných zosnulých sv. omše 6.30/17.00/18.30

Štvrtok  : Sv. Karola Boromejského, biskupa 

Nedeľa : 32. Nedeľa B.

Sväté omše :

    Pondelok
  1.11
Utorok
  2.11.
Streda   3.11. Štvrtok  4.11. Piatok
  5.11.
 Sobota 6.11. Nedeľa   7.11.
Farský kostol 7.00 Pre očkovaných
8.30všetci 10.30všetci
18.30všetci
6.30
17.00
18.30 Adorácia za zosnulých
6.30 18.30 KBM 6.30
18.30 Mládežnícka
6.30 Pobožnosť BSJ
18.30 Pobožnosť BSJ
7.30 večeradlo
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 detská Všetci
17.00 pre očkovaných
18.30 všetci

V minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. Vyzbierali sme 1.850 Euro. Všetkým dobrodincom PBZ. Peniaze boli poukázané na daný úmysel.

V pondelok je prikázaný sviatok Všetkých Svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, okrem sv. omši o 17.00 hod.

Pobožnosť na cintoríne pri kríži, pri kaplnke bude v utorok o 15.00 hod.

V Utorok bude pridaná svätá omša o 17.00 hod. a po sv. omši o 18.30 hod je  adorácia za zosnulých.

Sviatky všetkých svätých a zosnulých: V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista a svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:

– veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým/potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
– veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky.

Vo štvrtok po večernej svätej omše 19.15 hod. v kostole bude predstavenie Synody v Katolíckej Cirkvi ktorá teraz začala. Na stretnutie pozývam tých, ktorí by chceli diskutovať o aktuálnych otázkach (10 otázok), ktoré predložil svätý otec František všeobecnej Cirkvi. Bude to prebiehať na úrovniach farnosti z ktorých potom by sme jednotlivé výstupy poslali na BÚ do Nitry.

Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa. O 14.30 hod bude stretnutie RB

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.6. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

V pondelok a utorok sa budú po svätých omšiach predávať sviece za nenarodené deti, pri vstupe do kostola:  malá 1 Euro a veľká sklenená vonná 5 Euro.

Úmysly svätých omší :

1.11 Pondelok

7.00 + Mária, Jozef, Emanuel/ 8.30 + Katarína, Margita, Ladislav, Anna, Karol/ 10.30 + Matúš, Anna, Jozef, Angela/  18.30 za farnosť

2.11 Utorok

6.30 + Štefan, Karolína/ 17.00 + Rudolf Mihálik/ 18.30 + Magdaléna, Jozef

3.11. Streda

6.30 Za zdravie a BP pre rodinu / 18.30 + pohrebná Anna Koritárová

4.11 Štvrtok

6.30 + Karol, Viktória/ 18.30 + Jozef, Mária, Aurélia, Ernest

5.11. Piatok

6.30 + Ján/ 18.30 + Imrich, Mária

6.11. Sobota

7.30 Za Ružencové bratstvo / 18.30 + Marián, Helena, Jozef

7.11. Nedeľa

7.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva/ 8.30 + Ján, Emília/ 10.30 + Rudolf/

17.00 + Pavol Spaček /  18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy