31. nedeľa (od 31.10. do 6.11.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Slávnosť Všetkých Svätých, prikázaný sviatok/ 7.00/8.30/10.30/18.30

Streda : Pamiatka na všetkých verných zosnulých /6.30/17.00/18.30

Piatok : Sv. Karola Boromejského, kňaza

Nedeľa : 31. nedeľa

Pondelok
31.10.
Utorok
1.11.
Streda
2.11.
Štvrtok
3.11.
Piatok
4.11.
Sobota
5.11.
Nedeľa
6.11.
Farský kostol10.00
18.00
večeradlo
7.00
8.30
10.30
18.30
6.30
17.00
18.30
KBM
6.30
18.30
RKP
6.30
BSJ
18.30
BSJ
7.30
večeradlo
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
15.00
cintorín
14.30
RB

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2023.  

Je prvopiatkový týždeň. Spovedať penzióny budeme vo štvrtok doobeda.

V pondelok po svätej omši o 10.00 hod pozývame na kávičku alebo čaj do prístavby.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.1. 

Pobožnosti na cintoríne pri kríži :

farnosť Trenčín mesto : utorok o 15.00 hod.  (slávnosť všetkých svätých)

farnosť Trenčín Juh :  stredu o 15.00 hod. (pamiatka verných zosnulých)

Budúca nedeľa je prvá nedeľa o 14.30 stretnutie RB a potom vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu až do 17.45. hod.

Sviatky všetkých svätých a zosnulých: V tomto čase máme možnosť pre zásluhy vykupiteľskej obety Ježiša Krista a svätých získať úplné odpustky v prospech zosnulých:

  • veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým/potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
  • veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky.

Sviečka za nenarodené deti sa bude predávať vzadu v kostole. Sklenená 5 Euro a malá 1 Euro.  

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva rodičov s deťmi na Lampiónový sprievod Sv. Martina, ktorý sa uskutoční v piatok 11. novembra 2022. Sprievod sa začne o 17:00 hod. pred farským kostolom Narodenia Panny Márie krátkym divadelným predstavením.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva 12. novembra 2022 na Ples pre rodiny s deťmi. Bližšie informácie a možnosti zakúpenia vstupeniek nájdete na webovej stránke Centra pre rodinu.“

Úmysly svätých omší : od 31.10 do 6.11. 2022

31.10. pondelok

10.00 + František Cyprich /18.30 + Pavlína

1.11. utorok

7.00 za farnosť/ 8.30 + Mária, Andrej/10.30 + Matúš, Anna, Angela, Jozef

18.30 + Katarína, Ladislav, Margita, Anna, Karol

2.11. streda

6.30 + Ján, Magdaléna a syn Jozef/17.00 za zosnulých / 18.30 + pohrebná Imrich Hlucháň

3.11. štvrtok

6.30 + Peter/ 18.30 +Mária, Jozef, Amélia, Ernest

4.11. piatok

6.30 + Jozef/18.30 + Firmata, Karol

5.11. sobota

7.30 Za RB Juh/ 18.30 + Marian, Helena, Jozef

6.11. nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 + Pavlína, Michal, Bohumila, Michal/ 10.30 + Jozef, Mária

18.30 + Imrich, Mária

Informačný servis nitrianskej diecézy