30. nedeľa (od 24.10. do 30.10.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Výročie posviacka nášho kostola 24.10.1998 : 24 rokov.

Piatok : sv. Šimona a Júdu apoštolov

Pondelok
24.10.
Utorok
25.10.
Streda
26.10.
Štvrtok
27.10.
Piatok
28.10.
Sobota
29.10.
Nedeľa
30.10.
Farský kostol 10.00
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
večeradloadorácia
zosnulí
KBMchvály16.30
birmov.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok.

Blíži sa sviatok zosnulých. V utorok bude 1 adorácia za zosnulých. Môžete písať mená zosnulých, ktoré predložíme Pánovi. Prosíme Vás aj spoveď za zosnulých si nenechávajte na poslednú chvíľu.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.7. 

V nedeľu bude stretnutie birmovancov. Katechéza začne o 16.30 hod v kostole.

„Južania pre Vás pripravili nové vydanie občasníka Plátok, v ktorom si prečítate príhovor pána farára, dozviete sa, prečo sa oplatí spievať v zbore, ale aj o pripravovanej rekonštrukcií Centra pre rodinu v Trenčíne, či kampani Sviečka za nenarodené deti. Predstavia sa vám v ňom aj naši farníci uchádzajúci sa o podporu v blížiacich sa voľbách. Svoj plátok si môžete vziať pri vstupe do kostola.“

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. 

Centrum pre rodinu Trenčín ďalej ponúka možnosť využitia služieb svojej “Poradne”, ktorá prostredníctvom siete odborníkov pod jednou strechou poskytuje sociálne, psychologické, právne, smútkové, pastorálne poradenstvo, koučing a odborné zdravotné poradenstvo pre ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v zložitej životnej etape. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Centra pre rodinu.“

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva v nedeľu 30. októbra 2022 na turistický výlet na zrúcaninu Súľovského hradu. Odchod je o 10.00 z parkoviska pod Súľovskými skalami.

Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Tento ročník je už 20. v poradí! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom alebo v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Úmysly svätých omší : od 24.10. do 30.10. 2022

24.10. pondelok

10.00 + Jozefína, Ladislav, Olívia/ 18.30  + Ondrej

25.10. utorok

6.30 Prosba o požehnanie Petra, Patrície a celej rodiny/ 18.30 + Ján Firek

26.10. streda

6.30 + Viliam Vražda/ 18.30 + pohrebná Mária Marušová

27.10. štvrtok

6.30 + Mária, Anton, synovia Jozef a Milan/ 18.30 Za zdravie a BP a potrene milosti pre Vlastu

28.10. piatok

6.30 + Bernardína, Jozef a rodičia z oboch strán/ 18.30 + Anna, Ján, Anna

29.10.sobota

7.30 + Ondrej, Emília Juricoví / 18.30 + brat Ladislav a rodičia

30.10. nedeľa

7.00 + Cyril, Hedviga a Mária a rodičia/ 8.30 + Anna, Pavol, súrodenci

10.30 Poďakovanie za 50 r. manž. Alžbety a Rudolfa a p o BP/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy