30.  Nedeľa (25.10.- 31.10.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Štvrtok  : Sv. Šimona a Júdu. Apoštolov 

Nedeľa : 31. Nedeľa B.

Sväté omše :

    Pondelok   25.10. Utorok   26.10. Streda  27.10. Štvrtok
 28.10.
Piatok  29.10.  Sobota 30.10. Nedeľa
  31.10.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mládežnícka chvály
6.30 18.30 7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 Všetci
17.00 pre očkovaných
18.30 všetci

Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Všetkým dobrodincom PBZ.

Hoci nie je prvopiatkový týždeň, spovedať budeme ako na prvý piatok. Na ďalší týždeň : v pondelok a utorok sú sviatky (všetkých svätých a dušičky), aby ste mohli získavať plnomocné odpustky. Začneme spovedať v normálnom čase a budeme spovedať pokiaľ budú ľudia. V piatok, sobotu od 18.00 hod do 20.00 hod., pokiaľ budú ľudia. V nedeľu počas všetkých svätých omšiach.

V Utorok je 1. adorácia za zosnulých. Vzadu bude košík, kde môžete napísať mená svojich zosnulých za kt. sa budeme modliť.

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.5. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál a svedectvá. 

O týždeň, v noci z 30 na 31. októbra, sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Pozývame na modlitbu sv. ruženca, v mesiaci október sa modlia kňazi spolu s miništrantami.

Úmysly svätých omší :

25.10. Pondelok

10.00 + Augustín, Helena, Ferdinand, Anna, Gejza, Jolana, Angela a Pavel / 18.30 Poďakovanie za 75 r. ž. Margity a p O BP

26.10 Utorok

6.30 Za obrátenie pre Silviu a jej rodinu/ 18.30 + Ján Firek

27.10. Streda

6.30 + r Anna, Ján, Anna, Eduard/ 18.30 + pohrebná Igor Dobšovič

28.10. Štvrtok

6.30 + Ján, Irena, Ján a rodičia/ 18.30 Za zdravie a BP pre Vlastu

29.10. Piatok

6.30 Poďakovanie za 70 r. a p o BP/ 18.30 + brat Ladislav a rodičia

30.10. Sobota

7.30 + Jozef Baco/ 18.30 + Ladislav a rodičia

31.10. Nedeľa

7.00 + Daniel/ 8.30 Za farnosť/ 10.30 + Anna, Pavol a súrodenci/ 17.00 za uzdravenie Pavla Filina

18.30 + Pavlína

Informačný servis nitrianskej diecézy