3. Veľkonočná nedeľa (19.4.- 25.4.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.

Nedeľa : 4. Veľkonočná Nedeľa:  Zbierka na kňazský seminár.

Sväté omše :

    Pondelok   19.4. Utorok   20.4. Streda   21.4. Štvrtok   22.4. Piatok   23.4.  Sobota   24.4. Nedeľa   25.4.
Farský kostol 10.00
18.30
17.00
18.30
online adorácia
17.00
18. 30
BM
17.00
18.30
online chvály
17.00
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
online 17.00
18.30

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 8.00 do 8.45 hod a od 11.30 do 12.15 hod. V tomto čase budem rozdávať sväté prijímanie. Deti majú v kostole pripravený košík s cukríkmi.  

Účasť na svätých omšiach: 15m2 1 osoba. V našom kostole je to 78 až 80 ľudí. (Neplatí pre deti do 10 rokov). Podmienka vstupu: respirátor, dezinfekcia rúk, 2 m odstupy.  Tí, ktorí majú úmysel svätej omše nech deň predtým nahlásia počet. Sväté omše budú vysielané tieto cez Facebook a You Tube iba tieto: o 18.30 v  utorok + adorácia, vo štvrtok a v nedeľu o 10.30 hod.

V piatok 19.15 bude krátke stretnutie dospelých, ktorí sa prihlásili na birmovku. V sobotu o 9.00 hod. bude stretnutie birmovancov (mladých). Účasť povinná.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. 

Upratovanie kostola : skupina č. 1. Chcem Vás požiadať o pravidelné upratovanie a aby sa prihlásili mladší do skupín, kde sú starší ľudia. Keď bol kostol zatvorený, tak každý týždeň chodila upratovať kostol iba jedna skupina. Vzadu pri novinách bude papier, ak by sa chcel niekto prihlásiť na upratovanie, nech napíše meno, priezvisko a kontakt….

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na chod farnosti, či už do zvončeka v kostole alebo posielate na účet farnosti.  Všetkých dobrodincov nech Pán požehná. Číslo farského účtu : IBAN: SK62 0900 0000 0002 7080 3196 (Slovenská sporiteľňa)

Dostali sme nový termín zájazdu do Svätej zeme: 12 – 19 október  2021. Cena zájazdu aj podmienky sú tie isté. Ak by sa chcel niekto prihlásiť, sú voľné 4 miesta.

Dňa 24. apríla 2021 o 11.00 hod na Skalke sa uskutoční biskupská vysviacka vdp. Petra Beňu, ktorého svätý otec František menoval za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Bližšie informácie a organizačné pokyny si pozrite na biskupskej stránky diecézy.

Prvé sväté prijímanie bude tento rok 27. júna v nedeľu na svätých omšiach 8.30 a 10.30 hod.

Informačný servis nitrianskej diecézy