• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy . 3. veľkonočná nedeľa + úmysly sv. omší

3. Veľkonočná nedeľa (2.5. – 8.5.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Atanáza, biskupa

Utorok : Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Nedeľa : 4. veľkonočná nedeľa, zbierka na kňazský seminár

Sväté omše :

    Pondelok
 2.5.
Utorok
3.5
Streda
4.5.
Štvrtok
5.5.
Piatok
6.5.
Sobota
7.5.
Nedeľa
 8.5.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30 BM
6.30
18.30
RKP
6.30
pobožnosť k BSJ
18.30
pobožnosť k BSJ
7.30
Fatimská
sobota 18.30
7.00
8.30
10.30 detská
18.30

Dnes je prvá nedeľa. O 15.00 bude stretnutie RB pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, o 15.45 budú voľby a mesačné stretnutie. Účasť je potrebná. 

Drahí bratia a sestry. Pozývame Vás na sväté omše aj v týždni. Máme sa začo modliť, prosiť , ďakovať. Svätá omša je úžasným darom, ktorým sa nám Boh skláňa.

Začali sme mesiac máj, ktorý je oddávna mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Iniciátorom mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionisi. Pápeži v tomto mesiaci udeľovali mnohé odpustky. Mariánska pobožnosť bude bývať pred svätou omšou  asi 7  minút a bude ju viesť kňaz.  (pobožnosť pozostáva z litánií k PM a modlitby a ukončí sa hymnusom Raduj sa nebies kráľovná)

V utorok je adorácia za prvoprijímajúce deti. 

V stredu po večernej sv. omši bude synodálne stretnutie. Materiály sú na farskej stránke.

Štvrtok sa modlíme s Kráľovnou Pokoja. Zač. 17.30 hod.

Upratovanie kostola skupina č. 3. Prosím skupiny, aby si plnili svoje povinnosti, svoje záväzky ktoré ste dali Pánovi.

Je prvý piatok v mesiaci spovedáme, ako vždy. Starých, chorých a penzión Lavičková a Liptovská vyspovedáme vo štvrtok doobeda.

Odchod do Svätej Zeme z parkoviska v sobotu o 5.00 hod.

Kňazský seminár sv. Gorazda vás pozýva na Deň otvorených dverí. V sobotu 7. mája 2022 o 10:00 po slávnostnom otvorení dverí bude nasledovať sv. omša v Kaplnke sv. Gorazda a následne prehliadka seminára a zábavný program. Pre všetkých bude pripravený chutný obed. Spoločné stretnutie ukončíme adoráciou za duchovné povolania.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na ďalší ročník podujatia „Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.5.2022 v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne so začiatkom o 14:00. Program bude zahŕňať svätú omšu, hudobné vystúpenia, divadielko, rodinné súťaže a veľa iného.

Úmysly svätých omší :

2.5.pondelok

10.00 + sestry, rodičia a st. rodičia/ 18.30 + Imrich, Mária

3.5. utorok

6.30 za uzdravenie Petra / 18..30 + st. rodičia

4.5. streda

6.30 + Juraj, Magdaléna, Valent, Mária/ 18.30 + pohrebná Viliam Smreček

5.5. štvrtok

6.30 + Viktor/ 18.30 + František, Ondrej, Juraj a Anna

6.5. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Bohu známu /18.30 + Božena

7.5. sobota

7.30 za BP Juh/ 18.30 + Ivan

8.5. nedeľa

7.00 Za zdravie a BP pre  r . Čížovú, Zemkovú, Janechovú / 8.30 Za farnosť

10.30 + Katarína, Jozef, Anna/ 18.30 + Bohumil, Juraj

Informačný servis nitrianskej diecézy