LITURGICKÝ KAENDÁR:

Nedeľa : 4. pôstna nedeľa B

Sväté omše : VŠETKO JE prenášané ONLINE NA FACEBOOKU a YOU TUBE

    Pondelok   8.3. Utorok
   9.3.
Streda   10.3. Štvrtok
  11.3.
Piatok
  12.3.
Sobota   13.3. Nedeľa   14.3.
Farský kostol 18.30 18.30 adorácia 18. 30 BM 18.30 mládežnícka Krížová cesta 18.30 18.30 7.00
10.30

Tak ako nás povzbudili naši biskupi je potrebné prihlásiť sa k viere k rímsko-katolíckemu náboženstvu  pri sčítaní obyvateľov. Ak je potrebné niekomu pomôcť, môže prísť na Farský úrad a my mu pomôžeme s vyplnením online formuláru.

Kostol bude dnes otvorený na poklonu od 15. 00 do 16.00 hod. Taktiež v predsieni kostola si môžete zakúpiť KN a inú kresťanskú tlač. 2% z daní môžete venovať našim postihnutým deťom z farnosti alebo spoločenstvám. Formuláre si môžete zobrať v predsieni kostola. Predsieň kostola je otvorená na osobnú modlitbu každý deň od 8. 00 hod až do 17.30 hod. Každý deň od 16.30 do 17.30 hod. sme k dispozícii pre individuálnu sv. spoveď a sv. prijímanie. Na internetovej stránke je k dispozícii plán individuálnej spovede pred veľkonočnými sviatkami. Spovedať budeme ako minulý rok. Farnosť je rozdelená po uliciach a pre tých ktorí chodia do nášho kostola. Viď oznamy : internet.

Všetky sväté omšu sú naživo prenášané cez Facebook. A v sobotu večer a v nedeľu aj cez You Tube  Sväté  omše online sú v nedeľu : 

o 7.00 hod (tichá) a o 10.30 hod.(organ) O 18.00 hod. sa začne online modlitba svätého ruženca a 18.30 hod. sv. omša a po sv. omši pobožnosti. V piatok začíname pobožnosťou krížovej cesty a hneď svätá omša bez kázne, po evanjeliu chvíľka ticha.

Úmysly svätých omší slúžime ako sú uvedené na výveske kostola a internetovej stránke farnosti. Tiež zapisujeme úmysly na Nový rok. Počas úradných hodín si môžete zavolať  na FU a dať si zapísať svätú omšu alebo vybaviť rôzne formality. 

Zbierka na charitu činila 800 Euro. Peniaze boli poukázané na účet diecéznej charity. Ďakujem všetkým ktorí prispievate na chod farnosti aj za príspevky na maľovanie kostola. Všetkých dobrodincov nech požehná Pán. Vyšlo nové číslo FL.

Informačný servis nitrianskej diecézy