Pôstna Nedeľa C  (21. 3.- 27.3.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Zvestovanie Pána, slávnosť

Nedeľa : 4. pôstna nedeľa C,

Sväté omše :

Sväté omše :

Pondelok 21.3. : 10.00 / 18.30 + večeradlo

Utorok 22.3.: 6.30 / 18.30 + adorácia za oslobodenie

Streda 23.3.: 6.30 / 18.30 + KBM

Štvrtok 24.3. : 6.30 / 18.30 hrajú mladí + chvály

Piatok 25.3. : 6.30 / 18.30 (15.00 do 17.45 poklona, 17.45 Krížová cesta)

Sobota 26.3 : 7.30 / 9.00 obnova miništranti / 18.30

Nedeľa 27.3. : 7.00/ 8.30 /10.30 detská sv. omša /14.30 KC na skalke / 18.30

Pondelok, štvrtok o 18.30 a v sobotu o 7.30 hod.  bude svätá omša vysielaná z nášho kostola do Rádia Mária

V utorok je 3. adorácia za oslobodenie.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá.

Zo štvrtka na piatok bude celonočná adorácia, keďže v piatok bude sv. otec zasväcovať Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Adorácia začne po chválach okolo 21.00 a bude trvať až do piatku do Krížovej cesty. Od 17.00 do 18.00 hod. budeme vysielať pred Sviatosťou Oltárnou samotné zasvätenie z Vatikánu. Vzadu sa môžete zapisovať na danú hodinu alebo pol hodiny na poklonu.

V nedeľu bude detská sv. omša a o 10.00 bude KC detí. O 14.30 pre ostatných bude KC na Skalke. Odchod autobusu z parkoviska bude o 13.45. hod.

Celé pôstne obdobie bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na poklonu vždy v piatok od 15.00 do 17.45 hod. V tom čase bude v kostole aj spovedná služba.

Upratovanie kostola skupina č. 4.

Drahí bratia a sestry. Keďže na Ukrajine prebieha vojna a mnoho ľudí sa pýta, ako by sme mohli pomôcť. Myslím si, že aj by sme mali byť pripravení naozaj konkrétne pomôcť. Dostali sme ponuku pomôcť priamo na Ukrajine. Nebudeme zbierať šatstvo, ani hygienické potreby, ani potraviny a iné, tých teraz dostatok. Naša pomoc by bola formou finančného daru, pretože to bude potrebné po ukončení vojny na obnovu. V príbehu mesiaca bude v kostole určená pokladnička na tento účel. Tam môžete vkladať svoje milodary.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne (cirkevná škola) oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 4.4.2022 – 7.4.2022 (pondelok až štvrtok)  v čase 14:00 – 17:00.Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí v našej škole, ktorý sa uskutoční v túto stredu, 23.marca 2022 v čase 14:00-17:00″

Na slávnosť Zvestovania Pána, 25.3.2022 sa uskutoční modlitebné stretnutie za život nenarodených detí, proti umelým potratom. Stretnutie spojené s modlitbou posvätného ruženca a pochodom od kliniky Gyneka sa začne o 15.30 hod. Od kliniky Gyneka na Legionárskej ulici 622 pôjdeme v sprievode pred Fakultnú nemocnicu. Týmto sa zároveň obnovia pravidelné modlitby posvätného ruženca pred klinikou Gyneka, resp. pred FN, ktoré sa budú konať každý piatok o 15.30 hod., ktorých konanie bolo v minulom roku, z dôvodu pandémie koronavírusu prerušené.

Úmysly svätých omší :

21.3. pondelok

10.00 + Anna, Ondrej, Viliam, Izidor /18.30 + Antónia, Ľudovít

22.3. utorok

6.30 +  Dezider/ 18.30   + Magdaléna, Jozef

23.3. streda

6.30 + Dezider/ 18.30 + pohrebná Zuzana Čulová

24.3. štvrtok

6.30  + Dezider/ 18.30 + Ladislav, Ondrej, Veronika, František, Pavlína

25.3. piatok

6.30  + Mária, Pavol/ 18.30 +Marian, Jozef a r z oboch strán

26.3. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre a požehnanie manž. Miroslava a Janky/ 18.30  + Angela, Augustín a deti

27.3. nedeľa

7.00 + Miroslava/ 8.30 + Jozef  a r. Serafína a Jozef/ 10.30 + Anton, Alžbeta / 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy