• 3. Nedeľa C  (24.1.- 30.1.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok : Obrátenie sv. Pavla

Streda Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Piatok : Sv. Tomáša Akvinského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 4. Nedeľa C

Sväté omše :

    Pondelok  24.1. Utorok
 25.1.
Streda   26.1. Štvrtok
27.1.
Piatok
 28.1.
 Sobota
29.1.
Nedeľa
 30.1.
Farský kostol 10.00
18.30 Večeradlo
online
6.30
18.30 Adorácia
online
6.30
18.30
KBM online
6.30
18.30
Mladí chvály
online
6.30 latinská
18.30
online
7.30
18.30 online
7.00
online
8.30
10.30
online/
detská
18.30
Rozdávanie prijímania 17.30 17.30 17.30 17.30 17. 30 17.30 Po online sv.
omšiach
7.45 11.15

Upratovanie kostola skupina č. 3. 

Zapisujeme na sv. omše na tento rok 2022.

Prvé sv. prijímanie plánujeme na nedeľu 5. júna 2022.

Detská svätá omša bude na budúcu nedeľu o 10.30 hod.

V stredu večer po sv. omši v prístavbe bude 1. stretnutie prípravy na celosvetové stretnutie rodín :  Téma: meditácia otca Rupnika. Meditácia je z knihy Rodinná láska, povolanie a cesta svätosti.  (prednáša farár). Každé spoločenstvo knihu dostalo, môžu ju prebrať na jednotlivých stretnutiach.

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá. 

Úmysly svätých omší :

24.1. pondelok

10.00 + Rebeka/ 18.30 + Rudolf, Viera, Katarína

25.1. utorok

6.30 + Emília, Michal/ 18.30 + Helena Rokašiová

26.1. streda

6.30 + Augustín, Irena/ 18.30+ pohrebná Milan Sáska

27.1. štvrtok

6.30 za zdravie a BP pre rodinu Emílie a Miroslava/ 18.30 + Bernardína, Jozef, a rodičia

28.1. piatok

6.30 + Martin / 18.30 + Amália, Rastislav

29.1. sobota

7.30 Poďakovanie za 70 r. života a p. o BP / 18.30 + Rudolf, Mária, Jozef

30.1. nedeľa

7.00 + Cyril, Jolana a rodičia z oboch strán / 8.30 + Pavol, Jozefína

10.30 + Anna 20 výročie/ 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy