• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 3. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

3.Adventná nedeľa (od 12.12. do 18.12.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Lucie, panny a mučenice

Streda: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 4. Adventná nedeľa,

Pondelok
12.12.
Utorok
13.12.
Streda
14.12.
Štvrtok
15.12.
Piatok
16.12.
Sobota
17.12.
Nedeľa
18/.12.
Farský kostol10.00
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská
18.30
večeradloadoráciaKBM15.00 – 18.00
spoveď

Od utorka do piatka sú  rorátne sv. omše + pozývame deti na ranné kakao a dospelých na kávu do prístavby.

V utorok bude adventná adorácia spojená s meditáciou. Svoje prosby môžete napísať a vlažiť do košíka.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.7.

Tento  (piatok) od 15.00 do 18.00 hod pozývame deti na tvorivé adventné dielne do prístavby. Deti si môžu vyrobiť vlastné ozdoby na stromček, ktorý bude v kostole pri Panne Márii. Bude to darček pre Pannu Máriu.

Ministerstvo vnútra SR znova prosí hlavne seniorov, aby si dávali pozor na podvodníkov, ktorí pod rúškom rôznych odvetví chcú okradnúť seniorov. Nedávajte nikomu peniaze ani žiadne cennosti, ani im neotvárajte dvere.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu 4. adventnú nedeľu 18. 12 od 15.00 do 18.00 hod a potom ešte v utorok 20.12. od 17.00 do 18.30 hod.

Zapisujeme na sv. omše na rok 2023.

„Počas adventných víkendov každú sobotu a nedeľu v čase od 15.30 do 18.30 hod. pozýva Centrum pre rodinu Trenčín na tvorivé dielničky, na ktorých si môžete spolu s deťmi vyrobiť vianočný darček, či ozdobu, zoznámiť sa s aktivitami a tvorbou Centra pre rodinu, stretnúť sa s rodinou či priateľmi, prípadne sa len ohriať pri voňavom punči a domácich dobrotách.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na efektívne, bezpečné, anonymné zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční 14. decembra 2022 o 18:00 hod. v priestoroch Centra pre rodinu.

Úmysly svätých omší : od 12.12. do 18.12.2022

12.12. pondelok

10.00 + Margita, Katarína, Pavol, Ľudovít /18.30 + Mária Mesárošová

13.12. utorok

6.30 Za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 + Robert, Ľubomír, Štefan, Mária

14.12. streda

6.30 + Karol, Matej, Mária, Emil, Viola/ 18.30 + pohrebná Mária Šimková

15.12. štvrtok

6.30 + z rodiny/ 18.30 + Mária, Juraj, babka Mária , Miroslav a Anna

16.12. piatok

6.30 za uzdravenie telesné a duchovné/ 18.30 + Štefan

17.12. sobota

7.30 + Peter, Hilda, Elena, Michal/ 18.30 + Karola

18.12. nedeľa

7.00 + Anna, Melánia, Anna, Alžbeta/ 8.30 + Gustáv, Lujza

10.30 za farnosť/ 18.30 + Miroslav Masarčin a r. z oboch strán

Informačný servis nitrianskej diecézy