• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Farské oznamy : 3. adventná nedeľa + úmysly sv. omší

3. Adventná  Nedeľa (13.12.- 19.12. 2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok :Sv. Lucie, panny a mučenice

Utorok : Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 4. adventná nedeľa

Sväté omše :

    Pondelok  13.12. Utorok
  14.12.
Streda   15.12. Štvrtok  16.12. Piatok   17.12.  Sobota 18.12. Nedeľa   19.12.
Farský kostol 10.00
18.30 online
6.30
18.30 Adorácia online
6.30
18.30
KBM online
6.30
18.30
Mládežnícka online
6.30
18.30 online
7.30
18.30 online
7.00 online
8.30
10.30 online
17.00
18.30
Rozdávanie prijímania 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 17.15 Medzi omšami

V utorok bude adorácia za farnosť.   

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.4. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Na svätej omši môže byť prítomných jeden  človek na 25 m2 v režime OP.  Pre tých, ktorí nemôžu byť na svätej omši a chcú sväté prijímanie, pozerajú online sv. omšu ktorú denne vysielame. Pre tých, rozdávame sväté prijímanie každý deň od 17.15 hod do 17. 45 hod.  V kostole si môžete zakúpiť KN, pero s logom farnosti a prispieť do zvončeka a na chod kostola.

Vianočné spovedanie začne v našom kostole : od 18.12 do 23.12 2021

Sobota 18.12 Nedeľa 19.12. Pondelok 20.12. Utorok 21.12 Streda 22.12. Štvrtok 23.12
9.00 – 12.00 17.00 -19.30 Pred omšami 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30 9.00 – 12.00 17.00 -19.30

Úmysly svätých omší :

Pondelok 13.12.

10.00 + Filip, Antónia a deti

18.30 Poďakovanie za 25 r života Martina a p o BP

Utorok 14.12.

6.30 + z rodiny

18.30 Za zdravie a BP pre Janku

Streda 15.12.

6.30 + František, Alžbeta, Štefánia, Anton, František

18.30 + pohrebná Peter Zahradníček

Štvrtok 16.12.

6.30 + Milan, Anna

18.30 Za zdravie a BP pre r. Mariana

Piatok 17.12.

6.30 + vdp. Peter Racek  a rehoľná sestra

18.30 + Karol

Sobota 18.12.

7.30 + rodičia, Vendelín, Mária, Jozef

18.30 + Anna, Matej, Jozef

Nedeľa 19.12.

7.00 + Štefánia, Jozefína

8.30 + Ivan, Anna, Ladislav

10.30 Za zdravie a BP pre manžela a deti

17.00 + Pavol, Eleonóra, Pavol, Anna, Sidónia

18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy