29. nedeľa (od 17.10. do 23.10.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

Utorok : Sv. Lukáša, evanjelistu

Nedeľa : 30. nedeľa

Pondelok
17.10.
Utorok
18.10.
Streda
19.10.
Štvrtok
20.10.
Piatok
21.10.
Sobota
22.10.
Nedeľa
23.10
.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30

6.30
18.30

7.30
18.30

7.00
8.30
10.30
detská
18.30

Dnes je zbierka na misie. Všetkým darcom PBZ.

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok.

V utorok je celosvetová akcia milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier vo svete. Preto v utorok pred svätou omšou o 18.00 hod pozývam deti a na modlitbu svätého ruženca do kostola. Ruženec sa budeme modliť  spoločne. Po sv. omši bude adorácia za rodiny. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.6. 

V nedeľu je detská svätá omša. Pred svätou omšou 10.20 sa budeme modliť spoločne desiatok svätého ruženca.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2022 o 18:30 v Kostole sv. Štefana v Trenčíne – Orechovom. Pozývame všetkých – nielen rodiny s deťmi, aby prišli zažiť prítomnosť spoločenstva rodín.“

Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. Je príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave.

Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke „kurzsamuel.sk“. Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa prihlásiť do 23. októbra 2022. Plagát nájdete na výveske (prípadne: aj na našej farskej stránke).

Úmysly svätých omší : od 10.10. do 16.10.2022

17.10. pondelok

10.00 + František  /18.30 + Anna, Stanislav

18.10. utorok

6.30 + Ján, Anna, Vojtech, Helena   /18.30 + Ján, Margita, Zuzana, Mária

19.10. streda

6.30 + Ján, M8ria   /18.30 + pohrebná Erik Bobot

20.10. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre Mariannu   /18.30 Poďakovanie za dar manž. a p o BP

21.10. piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Jozefa a Margitu /18.30 + Žofia, Ján a ich deti

22.10. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre Jozefa a Silviu / 18.30 Poďakovanie za 45 r manž. a p o BP

23.10. nedeľa

7.00 za farnosť  /8.30 + Jozef, Michal, Václav /10.30 + Roman  /18.30 + Štefan, Magda, Ján

Informačný servis nitrianskej diecézy