29.  Nedeľa (18.10.- 24.10.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Lukáša, evanjelistu

Nedeľa : 30. Nedeľa B, celoslovenská zbierka na misie

Sväté omše :

    Pondelok   18.10. Utorok   19.10. Streda   20.10. Štvrtok  21.10. Piatok   22.10.  Sobota 23.10. Nedeľa   24.10.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mládežnícka
6.30
latinská 18.30
7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 Všetci
17.00 pre očkovaných
18.30 všetci

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.4. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

V utorok bude 3. adorácia za oslobodenie. 

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Z 23. októbra na 24. októbra (zo soboty na nedeľu) bude celonočná adorácia na výročnú poklonu. Adorácia začne po sv. omši v sobotu večer asi o 19.15 hod. a ukončíme ju po nedeľnej svätej omši o 10.30 teda asi o 11.30hod. Program je v oznamoch.

V našej  farnosti začiatkom novembra začne katolícky seminár Objav Krista ( podobný semináru Obnovy v Duchu Svätom). Seminár trvá 9 týždňov. Ide o prehĺbenie si vzťahu k Ježišovi Kristovi a prijať dary Ducha Svätého do svojho života. Seminár má pokračovanie, teda na ďalší rok by bol Nasleduj Krista a o 2 roky Odovzdaj Krista. Môžete sa prihlasovať v sakristii kostola. Začiatok 7. november o 16.00 v prístavbe kostola alebo 9. január 2022 (podľa epid. Situácie)

Dostali sme nový termín na púť do Svätej zeme. Od 7. mája do 14. mája 2022.

Pozývame na modlitbu sv. ruženca, v mesiaci október sa modlia kňazi spolu s miništrantami.

„Centrum pre rodinu Trenčín pozýva vo štvrtok 21. októbra 2021 o 18:30 na rodinnú svätú omšu do Kostola Sv. Štefana v Trenčíne – Orechovom.“

Program celonočnej adorácie :

19.30 do 20.30 chvály vedie H. Bernátek

20.30 do 21.30 moderovaná adorácia vedie farár  hud.  sprevádzanie l. Ronec

21. 30 do 22.00 tichá poklona

22. 00 do 23. 00 spoločenstvo Južania

23.00 do 6.00 podľa rozpisu

V nedeľu medzi omšami modlitba sv. ruženca (tí, ktorí sa modlievajú)

11.30 ukončenie adorácie a požehnanie.

Úmysly svätých omší :

18.10. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre r./ 18.30 + Irena, František, Ondrej, Barbora, Gabriel

19.10 Utorok

6.30 Za zdravie a BP pre r./ 18.30 + Emília, Alexander, Milan

20.10. Streda

6.30 Za zdravie a BP pre r. reštaurátorky/ 18.30 + pohrebná Mária Horňáková

21.10 Štvrtok

6.30 Poďakovanie za 40 r. manž. a pr. o BP / 18.30 + Dalibor, Valéria, Július

22.10. Piatok

6.30 + Katarína, Štefan, Magdaléna, Ján/ 18.30 + Ján, Anna, Matúš, Mária

23.10. Sobota

7.30 + Ján, Edita/ 18.30 + Ondrej, Helena, Stanislav a + z r.

24.10. Nedeľa

7.00 Za farnosť / 8.30 + Jozef, Václav, Michal/ 10.30 + Roman

17.00 + Alžbeta Miháliková  / 18.30 + František, Jozefína, Vladimír

Oznam KBS :

V Bratislave, 15. októbra 2021 Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová „spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista. Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého! Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke…). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme! Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

Informačný servis nitrianskej diecézy