28. nedeľa (od 10.10. do 16.10.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Sobota : Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa : 29. misijná nedeľa, zbierka na misie

Pondelok
10.10.
Utorok
11.10.
Streda
12.10.
Štvrtok
13.10.
Piatok
14.10.
Sobota
15.10.
Nedeľa
16.10.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
6.30
18.30

7.30
18-30

7.00
8.30
10.30
18.30

V utorok po sv. omši bude 3. adorácia za oslobodenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

V stredu o 19.30 v kostole pozývam mužov: iba mužov, mládencov, chlapcov a miništrantov na modlitbu sv. ruženca

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.5. 

Úmysly svätých omší : od 10.10. do 16.10.2022

10.10. pondelok

10.00 + Vlasta/ 18.30 + Mária, Jozef, Božena, Peter, rodičia a Valéria

11.10. utorok

6.30 + Kornel/ 18.30 + Júlia, Pavlína a rodičia

12.10. streda

6.30 Za zdravie a BP manželov/ 18.30 + pohrebná Darina Bohovičová

13.10. štvrtok

6.30 za zdravie a BP pre rodinu/ 18.30 Poďakovanie za 70 r. života a p, o BP

14.10. piatok

6.30 Za zdravie a BP, za obrátenie deti a vnúčat./ 18.30 + Štefan, Mária

15.10. sobota

7.30 + Pavlína, Matúš/ 18.30 + Jozef, Mária

16.10. nedeľa

7.00 + Vít, Bernardína Čížová a r z oboch strán/ 8.30 za farnosť/ 10.30 + Emília, Alexander

18.30 + Žofia, Alfréd

Informačný servis nitrianskej diecézy