28.  Nedeľa (11.10.- 17.10.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Piatok : Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa : 29. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   11.10. Utorok   12.10. Streda   13.10. Štvrtok  14.10. Piatok   15.10.  Sobota 16.10. Nedeľa
  17.10.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30 Mládežnícka
6.30 18.30 7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 všetci
17.00 Pre očkovaných
18.30 všetci

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.3. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

V utorok bude 2. adorácia za oslobodenie. 

Zapisujeme na sväté omše na ďalší kalendárny rok 2022.

Z 23. októbra na 24. októbra (zo soboty na nedeľu) bude celonočná adorácia na výročnú poklonu. Adorácia začne po sv. omši v sobotu večer asi o 19.15 hod. a ukončíme ju po nedeľnej svätej omši o 10.30 teda asi o 11.30hod.  Vzadu je časový harmonogram na nočné bdenie s Pánom. Vzadu je papier a môžete sa zapísať na danú hodinu, či už ako jednotlivci, alebo spoločenstvá. Adorácia bude obetovaná za farnosť:  za požehnanie rodín, jednotu, manželstvá, deti, mládež, starých a chorých a za kňazov vo farnosti. 

V našej  farnosti začiatkom novembra začne katolícky seminár Objav Krista ( podobný semináru Obnovy v Duchu Svätom). Seminár trvá 9 týždňov. Ide o prehĺbenie si vzťahu k Ježišovi Kristovi a prijať dary Ducha Svätého do svojho života. Seminár má pokračovanie, teda na ďalší rok by bol Nasleduj Krista a o 2 roky Odovzdaj Krista. Môžete sa prihlasovať v sakristii kostola. Začiatok 7. november o 16.00 v prístavbe kostola alebo 9. január 2022 (podľa epid. Situácie)

V utorok o 20.00 hod bude v prístavbe prvé stretnutie novej skupinky Modlitby otcov. Mladí otcovia, ktorí pociťujete potrebu modliť sa za svoje rodiny, ako aj za seba, ste vítaní.

Dostali sme nový termín na púť do Svätej zeme. Od 7. mája do 14. mája 2022.

Máme mesiac október, ktorý je mesiacom svätého ruženca. Pozývame na modlitbu vždy pred svätou omšou. V týždni, okrem nedele až do konca mesiaca Október sa pred večernou svätou omšou spolu s miništrantami, bez prídavku spolu s litániami budú premodlievať kňazi,  začiatok o 18.00 hod.  

Program celonočnej adorácie :

19.30 do 20.30 chvály vedie H. Bernátek

20.30 do 21.30 moderovaná adorácia vedie farár  hud.  sprevádzanie l. Ronec

21. 30 do 22.00 tichá poklona

22. 00 do 23. 00 spoločenstvo Južania

23.00 do 6.00 podľa rozpisu

V nedeľu medzi omšami modlitba sv. ruženca (tí, ktorí sa modlievajú)

11.30 ukončenie adorácie a požehnanie.

Úmysly svätých omší :

11.10. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre Stelu, Marcela, Dávida, Kvetky a Patrika/ 18.30 + Július, Pavlína

12.10. Utorok

6.30 + Vojtech, Agnesa a r. z oboch strán  / 18.30 + rodičia, bratia, manžel a babka

13.10. Streda

6.30 + Ján, Mária/ 18.30 + pohrebná Anna Tupová

14.10. štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre r. Jozefa a Silvii/ 18.30 Za zdravie a BP pre r. Jozefa a Zdenku

15.10. Piatok

6.30 Za zdravie a BP pre r. Márie/ 18.30 + Ondrej

16.10. Sobota

7.30 Za zdravie a BP pre r./ 18.30 + Pavlína, Matúš

17.10. Nedeľa

7.00 + Štefan, Ľudmila a dcéra Jarmila s r.  /8.30 + Mária, Pavol, Margita / 10.30 + z r. Kirkovej a Orlickej

17.00 + Jozef Lehotský  / 18.30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy