27. nedeľa (od 3.10. do 9.10.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Františka Assiského

Piatok : Ružencovej Panny Márie

Nedeľa : 28. nedeľa,

Pondelok
3.10.
Utorok
4.10.
Streda
5.10.
Štvrtok
6.10.
Piatok
7.10.
Sobota
8.10.
Nedeľa
9.10.
Farský kostol 10.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
KBM
6.30
18.30
RKP
6.30
BSJ
18.30
BSJ
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
detská omša
18.30
16.30
birmovanci

Dnes je prvá nedeľa. Stretnutie RB bude o 14.30 hod a bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu do 17.45 hod.

Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme tak ako vždy a penzióny Liptovskú a Lavičkovú vyspovedáme vo štvrtok a piatok.

V utorok po sv. omši bude 2. adorácia za oslobodenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

V nedeľu bude detská svätá omša o 10.30 hod. Popoludní bude katechéza pre birmovancov o 16.30 hod a po nej sv. omša.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.4.  Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby ak môžu sa prihlásili.  Pozývame do skupín na upratovanie hlavne mladšie ženy a mužov.

„Centrum pre rodinu pozýva slobodných katolíkov vo veku 26 – 36 rokov, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, na zoznamovacie stretnutie s názvom katRande. Podujatie sa uskutoční v pondelok 3. októbra 2022 o 18:00 hod. v priestoroch Centra pre rodinu na Farskej 12, Trenčín. Ďalšie informácie a registračný formulár nájdete na stránkach Centra pre rodinu.“

„Južania pre Vás pripravili nové vydanie občasníka Plátok, v ktorom ponúkajú príhovor gréckokatolíckeho farára, články o púti do Svätej zeme, o aktivitách Centra pre rodinu, o letnom tábore či potulkách Slovenskom, svedectvo o živote s Bohom, príhovor končiaceho poslanca aj tradičné Plátkoviny. Svoj plátok si môžete vziať pri vstupe do kostola.“

Úmysly svätých omší : od 3.10. do 9.10.2022

3.10. pondelok

10.00 + Pavol, Cecília, Augustín, Ján / 18.30 Poďakovanie za 35 r spol. života a p o BP

4.10. utorok

6.30 + František, Mária, Augustín, Jozef a Katarína/ 18.30 Za zdravie a BP pre zdravotníkov Onkokliniky

5.10. streda

6.30 + syn Peter / 18.30 + pohrebná Ján Galik

6.10. štvrtok

6.30 + Anton Stoklasa/ 18.30 + vdp. Pavol Gavenda

7.10. piatok

6.30 + Mária, Andrej a ich deti/ 18.30 + rodičia a ich deti

8.10. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre syna Jozefa/ 18.30 + Irena

9.10. nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 + Dražan a rodičia z oboch strán /10.30 Poďakovanie za 20 výročie manž. a p o BP

18.30 + Jozef, rodičia Štefan a Mária, Ján

Informačný servis nitrianskej diecézy