27.  Nedeľa (4.10.- 10.10.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Františka Asiského. 

Utorok : Sv. Faustíny Kowalskej, panny

Štvrtok : Sv. Ružencovej Panny Márie

Nedeľa : 28. Nedeľa B

Sväté omše :

    Pondelok   4.10. Utorok   5.10. Streda   6.10. Štvrtok
 7.10.
Piatok   8.10.  Sobota 9.10. Nedeľa
  10.10.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30 KBM
6.30
18.30
RKPokoja Mládežnícka
6.30 18.30 7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 detská všetci
17.00 Pre očkovaných
18.30 všetci

Dnes popoludní je stretnutie RB a po ňom poklona až do 16.50 hod.

V nedeľu sa konala zbierka na Kubu. Činila 1.700 Euro. Peniaze boli poslané na daný úmysel.

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.2. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

V utorok bude 1 adorácia za oslobodenie. 

Zápis na I. sväté prijímanie. Deti, ktoré chodia do zákl. škôl na Novomeského a Východnú, dostanú prihlášky na vyučovaní náboženstva. Ostatné deti z farnosti si môžu prihlášku vyzdvihnúť v sakristii kostola. Prvé sväté prijímanie bude v júni 2022. Presný dátum a termín upresníme.

Z 23. októbra na 24. októbra (zo soboty na nedeľu) plánujeme celonočnú adoráciu na výročnú poklonu. Program upresníme. V priebehu týždňa bude vzadu časový harmonogram na nočné bdenie s Pánom. Môžete sa zapísať na danú hodinu, či už ako jednotlivci, alebo spoločenstvá. Spoločný program bude do 22. hod.  

„V spolupráci s Ligou pár páru pripravuje Centrum pre rodinu Trenčín Kurz symptotermálnej metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Prvé stretnutie sa bude konať v nedeľu 10. októbra 2021 od 15:30 hod. Prihlásiť sa môžete na webových stránkach Centra pre rodinu.

Centrum pre rodinu ďalej pozýva na Farské manželské stretnutia. Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, posilnenie dôvery v manželskom vzťahu, zlepšenie komunikácie a intímneho života. Prvé stretnutie sa uskutoční v nedeľu 10. októbra od 16.00. Program vznikol v rámci roku rodiny Amoris laetitia, vyhláseného pápežom Františkom na slávnosť sv. Jozefa, v spolupráci „Rodinkova“ s mnohými farnosťami a s občianskym združením Manželské stretnutia. Viac informácií na 
www.amoris.sk. alebo na webových stránkach Centra pre rodinu.“

V našej  farnosti plánujeme katolícky seminár Objav Krista ( podobný semináru Obnovy v Duchu Svätom). Seminár trvá 9 týždňov. Ide o prehĺbenie si vzťahu k Ježišovi Kristovi a prijať dary Ducha Svätého do svojho života. Seminár má pokračovanie, teda na ďalší rok by bol Nasleduj Krista a o 2 roky Odovzdaj Krista. Prihlásiť sa možno do konca októbra u farára.

Na budúcu nedeľu bude sv. omše o 7.00 a 8.30 hod. slúžiť riaditeľ rádia Mária otec Martin Jarábek. Bude prezentovať rádio Mária.

Úmysly svätých omší :

4.10. Pondelok

10.00 + Margita/ 18.30 + Štefan, Mária

5.10. Utorok

6.30 +Pavol, rodičia   /18.30 Poďakovanie za 25 r. manž. a p o BP

6.10. Streda

6.30 + Mária, Andrej a deti Ernest, Jarmila/ 18.30 + pohrebná Viera Topiarzová

7.10. Štvrtok

6.30 + Anna Darinková / 18.30 Za zdravie a BP pre r. Jozefa a Anny

8.10. Piatok

6.30 + Augustín, Darina/ 18.30 + Ján, Žofia a deti

9.10. Sobota

7.30 + Ján, Anna, Vojtech a Helena/  18.30 + Pavol. Helena, Margita

10.10. Nedeľa

7.00 + rodičov z oboch strán / 8.30 Za farnosť/ 10.30 Za zdravie a BP pre r. Gabrielovú

17.00 Poďakovanie za 92 r. života Alžbety Krátkej a p o BP. /18.30 + Štefan, Jozefína

Informačný servis nitrianskej diecézy