25. nedeľa (od 19.9. do 25.9.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Andreja Kima a spoločníkov

Streda : Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Štvrtok : Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

Piatok : Sv. pátra Pia

Nedeľa : 26. nedeľa,

Pondelok
19.9.
Utorok
20.9.
Streda
21.9.
Štvrtok
22.9.
Piatok
23.9.
Sobota
24.9.
Nedeľa
25.9.
Farský kostol 10.00
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30
večeradloadoráciaKBMchválybirmovancidetská

V utorok po sv. omši bude 3. adorácia za vnútorné uzdravenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

V stredu o 19.30 pozývam mužov: iba mužov, mládencov a chlapcov na modlitbu sv. ruženca o 19.30 v kostole. 

V piatok bude prvé stretnutie birmovancov po večernej sv. omši asi o 19.15. hod.

V nedeľu bude detská sv. omša o 10.30 hod. Po nej bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov.

„Od zajtrajšieho pondelka začínajú večerné mládežnícke sv. omše v kostole Notre Dame v Trenčíne (o 19:00) a prevádzka UPC v B budove trenčianskej univerzity na Sihoti. Študentské sv. omše v Kaplnke a stretká v klubovni na internáte SOŠ Dopravnej v Zlatovciach, už prebiehajú od začiatku septembra.“

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál, slovo povzbudenia a svedectvá.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.2.  Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili.  Je 7. skupín a vychádza to 1 x za 2 mesiace. Pozývame do skupín na upratovanie hlavne mladšie ženy a mužov.

Zápis na I. sväté prijímanie:  Deti, ktoré chodia do zákl. škôl na Novomeského a Východnú, dostanú prihlášky na vyučovaní náboženstva. Ostatné deti z farnosti si môžu prihlášku vyzdvihnúť v sakristii kostola. Prvé sväté prijímanie bude v máji 2023. Presný dátum a termín upresníme.

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 22. 9 o 18:00 v Kostole narodenia Panny Márie v Trenčíne.

V sobotu 24. 9.2022 sa na Malej Skalke koná Púť zdravotníkov. O 15.00 posvätný ruženec, 16.00 slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup.

V nedeľu 25.9.2022 bude na Malej Skalke Púť folkloristov spojená s poďakovaním za úrodu. Od 15.00 pôjde procesia od Kláštora ku Svätyni. 16.00 sv. omša, hlavným celebrantom bude Mons. Štefan Vallo, veľprepošt Nitrianskej kapituly kanonikov.

Úmysly svätých omší : od 19. 9. do 25.9. 2022

19.9. pondelok

10.00 + Moritz, Žofia/ 18.30 Z duše v očistci

20.9. utorok

6.30 za zdravie a BP pre deti s rodinami/18.30 + Anna, Bohumil, Milan Kijacoví a st. rodičia

21.9. streda

6.30 + Fridrich/ 18.30 K + pohrebná Dušan Filip / F + Vlasta Beňovičová

22.9. štvrtok

6.30 + synovec Peter/ 18.30 + Miroslav, Dušan

23.9. piatok

6.30 + Jozef 18.30 Poďakovanie za 80 r. a za poslnenie viery

Pre Antona, Zdena a Darinu

24.9. sobota

7.30 + z r. Stanekovej/ 18.30 + Ján, Edita

25.9. nedeľa

7.00 + Helena, Stanislav / 8.30 + Zuzana, Jozef/ 10.30 Za zdravie a BP pre r. Machovú

18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy