25.  Nedeľa (19.9.- 26.9.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Andreja Kima a kórejských mučeníkov 

Utorok : Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 

Streda : Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

Štvrtok : Sv. pátra Pia, kňaza

Nedeľa : 26. Nedeľa B,

Sväté omše :

    Pondelok
  20.9.
Utorok
  21.9.
Streda   22.9. Štvrtok
 23.9.
Piatok   24.9.  Sobota
25.9.
Nedeľa
  26.9.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30 18.30 6.30
18.30 Mlád. Chvály
6.30 18.30 7.30
18.30
všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 všetci
17.00 Pre očkovaných
18.30 všetci

Zbierka na kňazský seminár činila 1500 Euro. Všetkých dobrodincov nech PBP.

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.7. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

V utorok bude 2 adorácia za vnútorné uzdravenie.  

V nedeľu bude detská sv. omša o 10.30 hod. 

Spoločenstvo Južania pozýva na otvorené modlitebné stretnutie našej farnosti. Modlitba chvál bude tento štvrtok po večernej sv. omši v našom kostole. Súčasťou budú piesne chvál a svedectvá

KBS vyhlásila na budúcu nedeľu charitatívnu zbierku pre Kubu. Zbierka pôjde na pomoc chudobným.

Drahý bratia a sestry. 

Ako iste viete, hazard ožobračuje tých, čo podľahnú hráčskej závislosti a nivočí ich rodiny i priateľstvá. Nie je náhoda, ak osobne poznáte takéto smutné prípady.

V Trenčíne je až 21 herní a vlani v nich vklady hráčov presiahli 18 miliónov Eur. Gamblerstvo ničí, často potichu, množstvo ľudí – rizikoví hráči predstavujú až 6% dospelej populácie. Prečo sme sa teraz a takto rozhodli upozorniť na pandémiu hazardu? Mestské zastupiteľstvo bude v stredu 22. septembra rozhodovať o poslaneckej iniciatíve zakázať v Trenčíne prevádzku herní. Po minuloročnej zmene zákona nie je pre takéto hlasovanie potrebná petícia. Podpora verejnosti je však stále veľmi dôležitá. Mnoho poslancov sa zatiaľ k tejto téme nevyjadrilo a ich postoj je váhavý. A verejnosť? To sme my všetci. Si to Ty, Tvoja rodina, Tvoji priatelia, kolegovia. Máme obavu, že ak budeme mlčať – herne v meste Trenčín ZOSTANÚ! Preto Vás chceme Vás vyzvať – modlite sa za Trenčín oslobodený od herní. Hazard sa podarilo zakázať už vo viac ako štyridsiatich mestách a obciach – v Bratislave, Prešove, Nitre – ale aj v Soblahove či Nemšovej. Aj v Trenčíne žije veľa ľudí dobrej vôle – veriacich i neveriacich. Nemáme pre Vás pokyn ako konať – spoliehame sa na Vašu kreativitu, určite nájdete spôsob ako podporiť snahu oslobodiť Trenčín od herní.

Úmysly svätých omší :

20.9. Pondelok

10.00 + z r. Gabriely a Františka / 18.30 + Pavol

21.9. Utorok

6.30 + Rudolf, Miloš, Ján/ 18.30 + Anna, Ivan

22.9. Streda

6.30 + Štefan, Miroslav/  18.30 + pohrebná Anna Pokšajová

23.9. Štvrtok

6.30 + Karol, rodičia a ich rodičia/ 18.30 +Jozef, Mária, Jozef, Katarína, Jozef, Magdaléna, Pavol

24.9. Piatok

6.30 + Jozef, Štefánia a + z r./ 18.30 +Emília 1. výročie

25.9. Sobota

7.30 Za BP do života/ 18.30 + Mária, Andrej

26.9. Nedeľa

7.00 za farnosť/ 8.30 Poďakovanie za 30 r ž a p o BP/ 10.30 + Alojz, Cyrila rodičia/ 17.00 + Bernardína a Jozef  / 18.30 + Pavol a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy