24. nedeľa (od 12.9. do 18.9.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Najsvätejšieho mena Mária

Utorok : Sv. Jána Zlatoústého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda : Povýšenie Svätého Kríža

Štvrtok : Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Piatok : Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa

Nedeľa : 25. nedeľa.

Pondelok
12.9.
Utorok
13.9.
Streda
14.9.
Štvrtok
15.9.
Piatok
16.9.
Sobota
17.9.
Nedeľa
18.9.
8.00
18.30
večeradlo
6.30
18.30
adorácia
6.30
18.30
klaňanie

krížu
7.00
8.30
10.30
18.30
6.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom PBZ.  Dnes máme farský deň od 15.00 budú pred kostolom rôzne atrakcie pre všetkých : malých, veľkých……

V pondelok bude ranná sv. omša výnimočne o 8.00 hod.

V utorok po sv. omši bude 2. adorácia za vnútorné uzdravenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

V stredu na Sviatok Povýšenia Sv. Kríža bude po večernej svätej omši klaňanie sv. Krížu.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č.1.  Chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj chodíte a upratujete kostol. Tým vyznávate lásku k Ježišovi Kristovi, lebo chcete, aby jeho príbytok bol čistý a upravený.  Chcem povzbudiť aj ostatných, ktorí ešte neupratujú, nie sú v žiadnej skupine, aby sa ak môžu  prihlásili.  Je 7. skupín a vychádza to 1 x za 2 mesiace. Pozývame do skupín na upratovanie hlavne mladšie ženy a mužov.

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu. Prvé stretnutie birmovancov. bude v piatok 23. 9. po večernej sv. omši asi o 19.15. hod.

Zápis na I. sväté prijímanie:  Deti, ktoré chodia do zákl. škôl na Novomeského a Východnú, dostanú prihlášky na vyučovaní náboženstva. Ostatné deti z farnosti si môžu prihlášku vyzdvihnúť v sakristii kostola. Prvé sväté prijímanie bude v máji 2023. Presný dátum a termín upresníme.

Centrum pre rodinu Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 22. 9 o 18:00 v Kostole narodenia Panny Márie v Trenčíne.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“.  Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.“

Úmysly svätých omší : od 5.9. do 11.9. 2022

12.9. pondelok

10.00 + Alojz a rodičia Jozef a Mária / 18.30 + Anton, Mária

13.9.utorok

6.30 Za zdravie a BP pre rodinu a deti / 18.30 + Jozef, Sidónia koneční a r. z oboch strán

14.9. streda

6.30 + Adela, Vojtech, Aladár, Vojtech, Agnesa/  18.30 + pohrebná Matej Vrabec

15.9. štvrtok

7.00 + Jozef, Otília, Ladislav, Štefánia/ 8.30 + Emília, Ján, Ernest/ 10.30 Poďakovanie za 10 r. manž.

18.30 + Agnesa Vašková

16.9. piatok

6.30 + Ján, Mária/ 18.30 + Irena, František, Barbora, Ondrej, Gabriel

17.9. sobota

7.30 Za zdravie a BP pre Máriu/ 18.30 + Ľubomír

18.9. nedeľa

7.00 + Viktória, Ján, Vilém/ 8.30 + Jozef, Anna/ 10.30 za farnosť / 18.30 + Cyril a Hedviga

Informačný servis nitrianskej diecézy