24.  Nedeľa (13.9.- 19.9.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Sv. Jána Zlatoústeho, biskup a učiteľa Cirkvi

Utorok : Povýšenie Svätého Kríža 

Streda : Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky  Slovenska:  Sv. omše 7.00/8.30/10.30/18.30

Štvrtok : Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa

Nedeľa : 25. Nedeľa B,

Sväté omše :

    Pondelok   13.9. Utorok
  14.9.
Streda
  15.9.
Štvrtok
 16.9.
Piatok   17.9.  Sobota
 18.9.
Nedeľa
  19.9.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Klaňanie krížu
7.00 Pre očkovaných
8.30
10.30
18.30
6.30
18.30 mládežnícka
6.30
18.30
7.30
18.30 všetci
7.00 Pre očkovaných
8.30 všetci
10.30 všetci
17.00 Pre očkovaných
18.30 všetci

Dnes je po svätých omšiach zbierka na kňazský seminár.. Všetkých darcov nech Pán požehná.

Od pondelka sa po každej svätej omši bude spievať pápežská hymna na znak prítomnosti svätého otca v našej krajine.

Autobus do Šaštína v stredu bude z horného parkoviska odchádzať o 4.30 hod.  

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.6. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

V utorok po sv. omši bude poklona klaňania svätému krížu.

Covid automat:  Okres Trenčín je od pondelka v červenej zóne. Z toho dôvodu budú upravené bohoslužby.

Záleží nám na každom jednom z Vás a nechceme robiť rozdiely. Chceme budovať jednotu a nie rozdelenie, slúžiť každému rovnako.

Kapacita vo vnútri kostola bude obmedzená:  100 miest,  teda 1 človek ma 15m. Netýka sa to detí. Týka sa to iba nedieľ.

V nedeľu bude ranná svätá omša  o 7.00 hod. určená iba pre očkovaných, a bude pre očkovaných pridaná aj sv. omša mimoriadna sv. omša o 17.00 hod, pre tých, ktorí si chcú pospať. Tieto omše sú v neobmedzenom počte.

Ostatné sväté omše 8.30 /10.30 /18.30  aj sobotu večer 18.30 hod. budú tvoriť tvz. základ, teda všetci bez rozdielu očkovaní, neočkovaní spolu, ale s obmedzením 100 miest, teda 1 človek na 15m2 vo vnútri kostola.

Na všetkých svätých omšiach 7.00/ 8.30/10.30 /17.00/ 18.30 je potrebné priniesť meno, priezvisko a tel. číslo a hodiť do košíka. Vzadu budú aj lístky, kde to môžete napísať: meno, priezvisko a tel. číslo. Tí, ktorí chodíte v týždni do kostola stačí sa napísať v pondelok a my ten lístok iba presunieme do ďalšieho dňa.

Úmysly svätých omší :

13.9. Pondelok

10.00 Za zdravie a BP pre rodinu Gabriely a Františka / 18.30 + Agnesa Vašková

14.9. Utorok

6.30 + Ondrej, Anna, Veronika, Viliam a rodičia / 18.30 + Anton, Mária

15.9. streda

7.00 Poďakovanie za 70 r. ž. a prosba o BP/ 8.30 + Alena, Mária, Amália, Štefánia

10.30 Poďakovanie za dar života a p o BP/ 18.30 + pohrebná Tibor Podoláček

16.9. Štvrtok

6.30 Za zdravie a BP pre ťažko chorých súrodencov/ 18.30 Za zdravie a BP pre rodiny krstných detí

17.9. Piatok

6.30 + Hilda Novotná/ 18.30 + Terézia Pavlovičová

18.9. Sobota

7.30 + Štefánia, Jozef a ich deti Peter, Jozef, Pavol / 18.30 + Ľubomír

19.9.  Nedeľa

7.00 za farnosť / 8.30 + Emília, Ján, Ernest / 10.30 + František, Emília, František

17.00 + Viktor, rodičia Mária a Jozef / 18.30 + Štefan, Mária a vnučky Ľubica a Adriana

Informačný servis nitrianskej diecézy