23. nedeľa (od 4.9. do 11.9.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Streda : Sv. Košických mučeníkov

Štvrtok : Narodenie Panny Márie, sviatok

Nedeľa : 24. nedeľa, zbierka na kňazský seminár

  Pondelok
 5.9.
Utorok
6.9.
Streda 7.9. Štvrtok 8.9. Piatok 9.9. Sobota 10.9. Nedeľa 11.9. 
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 Adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30
6.30 18.30 7.30
18.30
7.00
8.30
10.30 detská
18.30

Dnes je prvá nedeľa. O 14.30 hod je stretnutie RB a o 15.00 hod až do 17.45 hod. vyložená Sviatosť na poklonu.

V utorok po sv. omši bude adorácia za vnútorné uzdravenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

V nedeľu pozývame na prvú detskú sv. omšu v novom šk. roku o 10.30 hod. Budeme požehnávať školské tašky.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 7. 

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

Od septembra pozývame do spoločenstiev, ktoré máme vo farnosti: Pondelok sa stretávajú ctitelia PM v prístavbe a AGebl. Utorok sú modlitby otcov 2 skupiny (mladší a starší), taktiež v utorok je stretnutie Obnovy v DS v miestnosti pod farou, v stredu modlitby matiek pod farou, (spoločenstvo Bernátkovci), a ALkoh. Vo štvrtok hrajú na omši mladí (spol. Južania), v piatok stretnutie Biblické v miestnosti pod farou, v piatok v prístavbe starší zbor. V nedeľu detský zbor (každá 2 nedeľa) pre detskými omšami o 9.00 v prístavbe. Manželia, ktorí by sa chceli stretať na spoločnej modlitbe a nepatria do žiadneho spoločenstva …….

Na budúcu nedeľu bude deň farnosti. Zač. o 15.00 hod. Zajtra v pondelok bude po sv. 19.15 hod.  v prístavbe stretnutie vedúcich spoločenstiev a tých, ktorí by sa zapojili do organizácii farského dňa.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“.  Prihlasovať sa je možné do konca septembra na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.“

Úmysly svätých omší : od 5.9. do 11.9. 2022

5.9. pondelok

10.00 + Marie Andrejčáková / 18.30 + Rudolf, Vierka, Katarína

6.9. utorok

6.30 + Antónia/ 18.30 za obrátenie Romana

7.9. streda

6.30 + Jozef, Mária/ 18.30 + pohrebná Helena Kozbová

8.9. štvrtok

6.30 Za BP a požehnanie pre Pavla / 18.30 + Anna Čačiková

9.9. piatok

6.30 + Antónia, Štefan, Peter/ 18.30 +Ivan, Anna

10.9. sobota

7.30 +Alexander, Jozefína Lackovičoví / 18.30 +Michal, Mária, Agnesa

11.9. nedeľa

7.00 + Štefan, Anna, František / 8.30 za farnosť

10.30 + Ľudovít, Helena a st. rodičia/ 18.30 + Gabriel, Ladislav

Informačný servis nitrianskej diecézy