23. Nedeľa A : od 11.9. do 17.9.2023

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok:  Najsvätejšieho mena Panny Márie

Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok : Povýšenie Sv. Kríža

Piatok :Sedembolestná  Panna Mária, patrónka Slovenska /7.00/8.30/10.30/18.30

Sobota : Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 

Nedeľa : 24. Nedeľa A,

Pondelok
11.9.
Utorok
12.9.
Streda
13.9.
Štvrtok
14.9.
Piatok
15.9.
Sobota
16.9.
Nedeľa
17.9.
Farský
kostol
10.00
18.30

večeradlo
6.30
18.30

adorácia
6.30
18.30

KBM
6.30
18.30

klaňanie
krížu
7.00
8.30
10.30
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom PBZ.

Dnes je deň farnosti.  Pozývame všetkých stráviť príjemné chvíle vo farskej rodine. Program začína o 14.00 pred kostolom. Gazdinky napiekli nejaké koláče, chlapi varia dobrý guláš, budeme čapovať kofolu…… Pre deti : o 14. 00 prídu kone do 16. 00. hod. O 16.00 začne divadelne predstavenie pre deti.

V utorok bude 1. adorácia za vnútorné uzdravenie. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby, ktoré prednesieme Pánovi.

Štvrtok večerná svätá omša bude z Povýšenia Svätého Kríža. Po večernej sv. omši je spoločná modlitba a klaňanie sa Svätému  Kríža.

Je možné začať prípravu na iniciačné sviatosti Krstu, prijímania a birmovky dospelých. Nahláste sa u farára.

Upratovanie kostola skupina č 2.  

1. sv. prijímanie plánujeme na sobotu 8 a nedeľu 9. júna o 10.30 hod.  Rodičia sa môžu rozhodnúť, ktorý termín  im najviac vyhovuje. Prihlášky deti dostanú na vyučovaní NBV a  deti, ktoré nechodia do školy na sídlisku si môžu prihlášky vyzdvihnúť v sakristii.

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. V našej spoločnosti sú rôzne nespravodlivosti, jedna však všetky ostatné prevyšuje, pretože sa týka veľmi zraniteľnej skupiny – nenarodených detí a ich mamičiek.  Pozývame Vás na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo –  právo na život – pre všetkých. Tešíme sa na Vás v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00 hod. na Hlavnom námestí v Bratislave.  Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

Od dnes sa môžete zapisovať na púť do Svätej zeme. Prosím zapisujte sa iba tí, ktorí máte naozaj záujem. Program púte už visí na nástenke kostola. Púť bude od 22. 5 do 29. 5. 2024.

Úmysly svätých omší :

Pondelok 11.9.

10.00 + Štefan, Margita, Martin/ 18.30 + Rudolf, Pavol, a r z oboch strán

Utorok 12.9.

6.30 + Irena, Ján, syn Ján r z oboch strán/ 18.30 + Anton, Mária

Streda 13.9.

6.30 + Ján, Emília/ 18.30 + pohrebná Mária Kovačíková a František

Štvrtok 14.9.

6.30 + Terézia, Milan, Peter Buček/ 18.30 + Agnesa Vašková

Piatok 15.9.

7.00 za farnosť/  8.30 + Emília, J8n, Ernest/ 10.30 + Ladislav, Štefánia, Jozef, Otília, Peter  

18.30 Za zdravie a BP pre r Čížovú, Janechovú a Zemkovú

Sobota 16.9.

7.30 Za zdravie a BP pre Máriu/ 18.30 + Ľubomír

Nedeľa 17.9.

7.00 za farnosť/ 8.30 + Jozef a rodičia

10.30 + Mária, František / 18.30 + Božena, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy