23.  Nedeľa (6.9.- 12.9.2021)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Utorok : Sv. Košických mučeníkov.

Streda : Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Nedeľa : 24. Nedeľa B, detská svätá omša., meno Panny Márie, zbierka na kňazský seminár.   

Sväté omše :

    Pondelok   6.9. Utorok
  7.9.
Streda   8.9. Štvrtok
 9.9.
Piatok   10.9.  Sobota  11.9. Nedeľa   12.9.
Farský kostol 10.00
18.30 večeradlo
6.30
18.30 adorácia
6.30
18.30
BM
6.30
18.30 mládežnícka
6.30 latinská
18.30
7.30
18.30
7.00
8.30
10.30 detská
18.30

Upratovanie kostola ma na starosti skupina č.5. Všetkým ďakujeme za službu v kostole.

Vincentská rodina organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Dnes po svätých omšiach si môžete zakúpiť medovníkové srdiečko a tak pomôžeme zmierniť hlad vo svete.

V utorok bude už moderovaná adorácia. Vzadu bude košík, kde môžete vkladať svoje prosby.

V sobotu bude stretnutie (duchovná obnova )miništrantov našej farnosti.

V nedeľu bude detská svätá omša a pri svätej omši budeme požehnávať školské tašky. Taktiež na začiatku svätej omše budeme vzývať Ducha Svätého o požehnanie do školského roka 2021/2022.

Budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na kňazský seminár. Za milodary PBZ.

Je platný nový covid automat pre bohoslužby, zverejnený na stránke KBS. Okres Trenčín je od pondelka v oranžovej zóne. Z toho dôvodu budú upravené bohoslužby. Týka sa to iba nedieľ. Celý týždeň som nad tým rozmýšľal a modlil sa, aby to bolo čo najlepšie riešenie. Záleží nám na každom jednom z Vás a nechceme robiť rozdiely. Kapacita vo vnútri kostola bude obmedzená:  150 miest. (100 na sedenie a 50 na státie). Netýka sa to detí.

V nedeľu bude ranná svätá omša  o 7.00 hod. určená iba pre očkovaných, pretože na ňu chodí najviac st. ľudí a podľa môjho prieskumu, je väčšina okolo 90 % očkovaná. To znamená, že je v neobmedzenom počte. Teda každý očkovaný ktorý príde do kostola aj keby to bolo 550 ľudí, môže byť na omši a sedieť v našom chráme, ktorý má kapacitu 550 miest na sedenie a 300 na státie.

Ostatné sväté omše 8.30 /10.30 /18.30  aj sobotu večer 18.30 hod. budú tvoriť tvz. základ, teda všetci bez rozdielu očkovaní, neočkovaní spolu, ale s obmedzením 150 miest vo vnútri kostola. V predsieni kostola budú lístky, ktoré si budete môcť zobrať. Ak už lístok nebude…..

Na svätých omšiach 8.30/10.30 /18.30 je potrebné priniesť meno, priezvisko a tel. číslo a hodiť do košíka. Vzadu budú aj lístky kde to môžete napísať.

Sväté omše v týždni : keďže kapacita v oranžovej zóne ,,základ“ to znamená očkovaní, neočkovaní spolu je 150 miest. To bude postačovať. Dúfame, že pekné počasie bude dlhodobé, aby ste mohli sv. omšu sledovať aj pred kostolom. Stoličky sú k dispozícii a budú po celý čas. ………..

Úmysly svätých omší :

6.9. Pondelok

10.00 + Anna, Vladislav, Anna a ost z r. / 18.30 Poďakovanie za 50 r ž a 28 r. manželstva a p o BP

7.9. Utorok

6.30 + Mária, Jozef / 18.30 + Ján, Mária

8.9. streda

6.30 + Eva, Ondrej, Alžbeta / 18.30 + pohrebná Viera Mičková

9.9.  Štvrtok

6.30 + František  / 18.30 + Ladislav, Pavol, Štefan

10.9. Piatok

6.30 Za zdravie a BP pre Františku a Karola / 18.30 Za zdravie a BP pre Eva a deti

11.9. Sobota

7.30 Za obrátenie Franka / 18.30 + Ondrej, Vitália a ich rodičia

12.9. Nedeľa

7.00 Poďakovanie za 45 r manž. A prosba o BP / 8.30 + Peter, Augustín, Marta

10.30 + Štefan, Anna, Mária a rodičia / 18.30 za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy