22. nedeľa (od 29.8. do 4.9.2022)

LITURGICKÝ KAENDÁR:

Pondelok : Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Sobota : Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Nedeľa : 23. nedeľa

  Pondelok
 29.8.
Utorok
30.8.
Streda 31.8. Štvrtok 1.9. Piatok
2.9.
Sobota
3.9.
Nedeľa
4.9.  
Farský kostol 18.30 večeradlo 18.30
Adorácia tichá
18.30
BM
6.30
18.30
RKP
6.30
Pobož.
BSJ
18.30
Pobož BSJ
7.30 fatimská
18.30
7.00
8.30
10.30
18.30

Prvopiatkový týždeň. Spovedáme ako vždy pred sv. omšami. Starých a chorých a penzióny v piatok doobeda.

Upratovanie kostola má na starosti skupina č. 6. 

Od štvrtka začínajú ranné sväté omše.

V piatok už bude biblické stretnutie, ktoré vedie Paľko Kubala.

V nedeľu bude stretnutie RB o 14.30 v kostole a od 15.00 vyložená Sviatosť na poklonu až do 17.45 hod.

Sväte prijímanie od 1.9. v našom kostole 3 spôsoby : na ruku, do úst a po kľačiačky…..

Zapisujeme na birmovku, ktorá bude na budúci rok : máj – jún.  Birmovku môžu prijať všetci od 14 rokov hore. Samotné stretnutia začnú od septembra. Zároveň dávame do pozornosti, že aj dospelí sa môžu prihlásiť na birmovku. Hlavne tí, ktorí chcú byť krstní rodičia. Tí budú mať individuálnu prípravu.

„Južania pre Vás pripravili nové vydanie občasníka Plátok, v ktorom nájdete pokračovanie predstavenia spoločenstiev našej farnosti, príbeh jedného manželstva, tipy na dovolenku s Bohom pri potulkách v okolí Trenčína a po Slovensku, pripomenuli sme si slová Jožka Varhaníka adresované našim poslancom z pred ôsmych rokov, a prihlásia sa vám srdcia stále bijúce pre Trenčín. Svoj plátok si môžete vziať pri vstupe do kostola.“

Deň farnosti bude tento rok v nedeľu 11. 9. 2022.

Úmysly svätých omší : od 29.8. do 4.9. 2022

Pondelok 29.8.

18.30 + Zlatica

Utorok 30.8.

18.30 Za zdravie a BP pre rodinu

Streda 31.8.

18.30 + pohrebná Vladimír Skrutek

Štvrtok 1.9.

6.30 + Mária, Štefan/ 18.30 + Tomáš, Anna, Jozef

Piatok 2.9.

6.30 + Mária, Jozef/ 18.30 Poďakovanie za kňazov

Sobota 3.9.

7.30 Za RB Juh/ 18.30 +Pavol, Alžbeta, Augustín

Nedeľa 4.9.

7.00 Za farnosť/ 8.30 + Margita/ 10.30 + Pavol, Mária, Pavol, Margita

18.30 + Ján, Alžbeta, Veronika, Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy